+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

Instrukcja stosowania dwustronnych taśm klejących

Instrukcja stosowania dwustronnych taśm klejących

Temperatura aplikacji

Najbardziej odpowiednie do aplikowania taśmy klejącej warunki temperaturowe zawierają się w zakresie od +18° C do + 35° C. Podczas klejenia w niższej temperaturze zmniejsza się początkowa siła klejenia.

Powierzchnie

Powierzchnie łączonych materiałów muszą być suche i czyste. Należy unikać zawilgocenia po­wierzchni podłoża (tak jak ma to miejsce w przypadku przeniesienia materiałów o niższej tem­peraturze do ciepłych pomieszczeń). Materiały, które mają zostać połączone muszą być wolne od zabrudzeń – kurzu, tłuszczu, oleju i środków antyadhezyjnych. Powierzchnie pomalowane lub powłoki ochronne należy zerwać, bądź wzmocnić.

Czyszczenie

Do czyszczenia powierzchni należy używać jedynie czystych ściereczek bezpyłowych i rozpusz­czalników takich jak benzyna ekstrakcyjna, heksan, alkohole (np. alkohol izopropylowy), estry, czy ketony. Rodzaj rozpuszczalnika należy dobrać do rodzaju powierzchni, tak aby nie uległa ona uszkodzeniu.

Docisk ułatwia przyklejenie

Najlepszy efekt sklejania uzyskamy stosując wałek lub prasę dociskową (około 10 – 15 N/cm2). W przypadku taśm twardych (nie na nośniku piankowym) należy zastosować większy docisk. Należy również pamiętać, że w przypadku taśm z nie modyfikowanym klejem akrylowym, pełną siłę klejenia uzyskujemy dopiero po min. 24 godzinach od momentu aplikacji.

Zapobieganie obciążeniom

Połączenia należy konstruować tak, aby nie wystąpiły obciążenia punktowe. Obciążenie na ścinanie i na rozciąganie musi równomiernie rozkładać się na całej klejonej powierzchni. Stałe występowanie naprężeń, szczególnie na brzegach sklejanych elementów, ujemnie wpływa na trwałość połączenia (np. profile/listwy przyklejane do powierzchni wypukłych muszą być odpo­wiednio uformowane).

Powierzchnia

Dobranie taśmy o odpowiedniej grubości zapewnia trwałość połączenia zarówno gładkich jak i szorstkich powierzchni. Materiałami, które nie stwarzają problemów przy łączeniu są: meta­le, wysokoenergetyczne tworzywa sztuczne (np. ABS, poliwęglan, twardy PCW), gładkie drew­no, kamień i szkło. W przypadku tworzyw sztucznych z dodatkiem plastyfikatorów (np. miękki PCW lub wszelkiego rodzaju gumy) należy zachować ostrożność, gdyż reakcja między klejem, a środkiem zmiękczającym (plastyfikatorem) może zmniejszyć trwałość połączenia. Zastosowanie taśmy na powierzchniach niskoenergetycznych (np. polietylen, polipropylen, tworzywa sztuczne z dodatkami smarującymi, guma) należy poprzedzić odpowiednimi testami.

Magazynowanie

Taśmy klejące powinny być przechowywane w 15 – 25 °C i normalnej wilgotności powietrza (50 – 70%).


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2018 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×