+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

ADE-BUTYL 0323

Ade-Butyl 0323
Ade-Butyl 0323

Ade-Butyl 0323 wysokiej jakości, profesjonalna taśma butylowa laminowana folią aktywowaną termicznie

OPIS:

 • 0323 jest syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej laminowanym z jednej strony folią aktywowaną termicznie.
 • Jednostronnie lepny.
 • Po podgrzaniu dwustronnie lepny.
 • Dostępny w postaci wytłoczonych taśm w postaci multipasków oraz w postaci wykrojów.
 • Butyl jest w kolorze czarnym.

ZASTOSOWANIE:

 • W motoryzacji do uszczelniania nadwozi, karoserii.

ZALETY PRODUKTU:

 • Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni. 
 • Dla ułatwienia aplikacji taśma jest produktem jednostronnie lepnym, po podgrzaniu staje się butylem dwustronnie lepnym.
 • Wytłoczona w postaci taśmy lub sznura pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów.
 • Pozostaje elastyczny przez cały okres używania.
 • Zakres odporności temperaturowej -40 ºC do +90 ºC.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Dynamiczna siła ścinania (odrywanie wzdłużne)   15 H15
Dynamiczna siła rozrywania (odrywanej prostopadłe)   20 H5
Przyczepność przy kącie odrywaj 90 ^ N/cm 12 H48
Przyczepność przy kącie odrywanial80o N/cm 18 H41
Ciężar właściwy g/cm3 1.1 H6
Współczynnik przenikania wilgoci g/m2/24h/mm 0,13 ISO9932/BS ISO 15106

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Butyl 0323 dostarczany jest w postaci wytłoczonego paska ułożonego na podkładzie z papieru silikonowanego lub folii silikonowanej.
 • Dostępna w szeregu rozmiarach (grubości od 0.7 do 3mm, szerokości od 5mm do 290mm – inne na zamówienie).
 • Dla ułatwienia nakładania materiał może być dostarczony w różnych formatach, takich jak np. taśmy, sznury, wykroje, multipaski (kilka pasków obok siebie), pocięte na ustalone długości z usuwalną górną przekładką ochronną.
 • Kolory: czarny.

TOLERANCJE:

 • Grubość: +/- 10%
 • Szerokość: do 25mm +/- 1mm,
  • od 26mm do 100mm +/-2mm,
  • powyżej 100mm +/-3mm.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu.
 • Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5 ºC do +25 ºC.
 • W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.

ZALECENIA:

 • Zalecana temperatura nakładania powinna być pomiędzy +5 ºC a +40 ºC.

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu.
 • Producent zaleca przeczyszczenie powierzchni środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Butyl należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej.
 • Następnie należy usunąć przekładkę zabezpieczającą i nałożyć drugi uszczelniany element/powierzchnię i ponownie dociskać.
 • Butyl należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej i uniknięcia pozostania pęcherzy powietrza pod butylem.
 • Do aktywowania folii wystarczy typowa temperatura wygrzewania podczas procesów malowania proszkowego (180 ºC przez 20 minut).
 • Film foliowy potrzebuje temperatury +170 ºC do uzyskania właściwości klejących.
Ade-Butyl 0323
Ade-Butyl 0323

*Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×