+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna z mikrogumy porowatej technicznej … do przyłbic

      Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej technicznej.

OPIS:

 • Mikroguma techniczna jest to guma porowata zamkniętokomórkowa, przeznaczona do większości typowych zastosowań przemysłowych i innych.

ZASTOSOWANIE:

 • uszczelnienia,
 • dylatacje, antywibracje,
 • podkładki, przekładki,
 • wytłumienia, izolacje,
 • podkładki pod myszki,
 • nóżki i stópki antypoślizgowe,
 • elementy dwustronnie lepne do produkcji kartek pocztowych,
 • elementy montażowe,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej,
 • sprzętu sportowego, myśliwskiego, jeździeckiego.
OGÓLNE PARAMETRY:
 • Zakres grubości: od 0,8 mm do 48 mm (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie),
 • Gęstość od 65 do 200 kg/m3,
 • Twardość od 20 do 40°Sh,
 • Kolor: czarny.

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

           MIKROGUMA N 65

  • Skład: guma porowata nitrylowa,
  • Gęstość: 65 kg/m3,
  • Twardość wg normy ASTM D2240, +/- 5%: A0: 15′Sh, 00: 40′Sh,
  • Kolor: czarny,
  • Temperatura stosowania: -40/+105°C,
  • Odporność: kwasy, oleje, woda-b.dobra ,
  • Klasa palności: C-s3 (PN-EN 13501).

            MIKROGUMA NB 190

  • Skład: guma porowata nitrylowa,
  • Gęstość: 65 kg/m3,
  • Twardość wg normy ASTM D2240, +/- 5%: A0: 15′Sh, 00: 40′Sh
  • Kolor: czarny,
  • Temperatura stosowania: -40/+105°C,
  • Odporność: kwasy, oleje, woda-b.dobra
  • Klasa palności: C-s3 (PN-EN 13501).

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • W naszej ofercie dostępna jest mikroguma techniczna w postaci arkuszy o różnych grubościach, arkuszy samoprzylepnych oraz wyrobów takich jak: wykroje, taśmy, elementy jedno i dwustronnie lepne produkowane na zamówienia, według zapotrzebowania klienta.

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

 Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR  Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×