+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

ADE-POLYBAND

ADE-POLYBAND®
ADE-POLYBAND®

Taśma uszczelniająca butylowa laminowana folią poliestrową ADE-POLYBAND®

OPIS:

 • ADE-POLYBAND® jest uszczelniaczem wykonanym z masy butylowej opartej na syntetycznym kauczuku jednostronnie laminowanym przezroczystą folią poliestrową.
 • Dostępny w postaci taśm lub wykroi, z klejem butylowym w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE:

 • Jako wysokiej jakości uszczelniacz przeciw przenikaniu powietrza i wilgoci w budownictwie redukujący zjawisko kondensacji i zwiększający szczelność budynku.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany według zaleceń w MCRMA Technical Paper No.14 – wskazówki do projektowania dachów i ścian z płyt metalowych zgodnie z Approved Document L2:2006.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany na płatach dachowych, aby zapobiec mostkom termicznym.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany do izolacji różnych metali, aby zapobiec korozji bimetalicznej.
 • Podnoszenie szczelności połączeń izolacji, krawędzi, przepustów rur, aby zapewnić szczelność budynku w budownictwie pasywnym.
 • Zaleca się stosowanie butylu GCA do uszczelnień połączeń na zakładkę.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany do izolacji połączeń blach.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany do usprawnienia izolacji folii paroszczelnych (VCL).

ZALETY PRODUKTU:

 • 12 letnia gwarancja (tylko Wielka Brytania i Irlandia).
 • Może być nakładana w niskich temperaturach bez utraty właściwości.
 • Redukuje zjawisko kondensacji na metalowych elementach konstrukcji dachowych poprzez zwiększenie szczelności (Zgodnie z Building Regulations Approved dokument L2:2006).
 • Zapobiega przenikaniu powietrza przez połączenia zakładkowe (Zgodnie z Building Regulations Approved dokument L2:2006).
 • Zgodna z zaleceniami MCRMA opublikowanymi w biuletynie Nr 14 (Guidance for the Design of Metal Roofing and Cladding to Comply with Approved Document L2:2006).
 • Znakomita przyczepność do lakierowanych powierzchni stalowych i aluminiowych bez konieczności stosowania primera.
 • Unikalna wysoka początkowa siła klejenia.
 • Laminat ze specjalnej mocnej i odpornej na rozerwanie folii.
 • Dostępna w postaci taśm, gotowych do natychmiastowego użycia.
 • Żywotność taśmy przekraczająca 20 lat.
 • Bardzo niski współczynnik paroprzepuszczalności.
 • Zakres odporności temperaturowej -40 ºC do +90 ºC.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Dynamiczna siła ścinania N/cm2 10 H15
Przyczepność przy kącie odrywania 90o N/cm 9 H48
Przyczepność przy kącie odrywania 180o N/cm 10 H41
Współczynnik przenikania wilgotności g/cm2/24h/mm 0,15 ISO9932/BS ISO15106
Ciężar właściwy (kleju butylowego) g/cm3 1,6 H6

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • ADE-POLYBAND® dostarczany jest w postaci taśmy na podkładzie z przezroczystej folii silikonowanej.
 • Dostępna szerokość: 50mm.
 • Grubość: 1,0mm.
 • Długość: 35m.
 • Pakowanie: 6 rolek w kartonie.

APROBATY TECHNICZNE:

 • ADE-POLYBAND® przeszedł niezależne testy Building Research Establishment dla powłok uszczelniających metalowe elementy konstrukcji dachowych (Raport Nr 16573; 4/2/00).
  • Jego właściwość redukcji przenikania wilgoci była porównywana z wielkością transmisji przy braku uszczelnienia z zastosowaniem oraz bez stosowania membrany paroszczelnej.
  • Testy wykazały, że ADE-POLYBAND® był o około 50% skuteczniejszy od standardowych membran paroszczelnych (VCL).
 • ADE-POLYBAND® jest zgodny z poniższymi dokumentami:

 • MCRMA Technical Paper No.14 – wskazówki do projektowania dachów i ścian z płyt metalowych zgodnie z Approved Document L2:2006.
  • Raport zaleca uszczelnienie wszystkich końcówek blach, nie tylko aby zminimalizować przepływ powietrza, ale takżę zapewnić paroszczelność.
 • Approved Document L2:2006, Section 1, Elemental Design Method (Summary).

  • Mostkowanie termiczne w połączeniach i dookoła otworów
  • 1.9. Planować konstrukcję budynku tak, aby nie występowały znaczne mosty termiczne lub otwory w warstwie izolującej różne elementy konstrukcji, przy złączeniach oraz krańcach elementów.
  • 1.11 Stosować solidne projekty zilustrowane w MCRMA Technical Paper No.14 i BRE Information Paper IP 17/01.
 • Standardy przepuszczalności powietrza w budynkach:
  • 1.17 Budynki powinny być szczelne w dużym stopniu, aby uniknąć niepotrzebnego nagrzewania i schładzania nieodpowiednich miejsc oraz umożliwić efektywne wykorzystanie wentylacji.
  • 1.19a Zapewnić ciągłą barierę powietrzną dla całej warstwy izolacyjnej. Wskazówki dla projektowania dachów i ścian z płyt metalowych zawarte są w MCRMA Technical Paper No.14

TOLERANCJE:

 • Grubość: +/- 10% Szerokość: do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie kompatybilne z alubutylem: beton, aluminium, metal, szkło, drewno, PCV.
 • Przed nałożeniem taśmy należy sprawdzić zgodność podłoża w zakresie przyczepności, zgodność chemiczną w przewidywanym zakresie temperatur pracy.
 • Powierzchnia powinna być oczyszczona i wolna od pyłu i kurzu oraz nie zanieczyszczona rozpuszczalnikami.
 • Dla powierzchni porowatych i niestabilnych wskazane jest ustabilizowanie ich gruntem (np. PR3) lub primerem.
 • Rozwinąć rolkę i ułożyć na powierzchni.
 • Usuwać przekładkę poprzez jej podwinięcie i naklejać alubutyl stopniowo, unikając powstawania pęcherzyków powietrza.
 • Następnie całą powierzchnię nałożonego alubutylu docisnąć wałkiem, aby zapewnić przyleganie butylu i wodoodporność.
 • Sugerowany nacisk przy nakładaniu od 5 do 15 g/cm2.
 • Butyle są plastyczne, odkształcają się i nie powracają do pierwotnej formy.
 • Nie należy stosować ich jako połączenia na stałe albo pod obciążeniem w zastępstwie kleju lub połączenia mechanicznego.
 • Właściwości mechaniczne butylu zanikają wraz ze wzrostem temperatury.
 • Butyle są wrażliwe na rozcieńczalniki.
 • W przypadku zastosowań z polimerami sugeruje się przed aplikacją sprawdzić zgodność chemiczną kleju z podłożem.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu.
 • Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w temperaturze otoczenia maksymalnie do +30 ºC.
 • W tych warunkach produkt może być magazynowany 24 miesiące.
ADE-POLYBAND®
ADE-POLYBAND®

*Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×