+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

Scotchlok R/Y+ skręcany

3M™ Scotchlok R/Y+ skręcany

Pewność elektrycznego połączenia przewodów w powią­zaniu z łatwością montażu sprawia, że złączki typu Scotchlok™ znajdują powszechne zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Można je stosować do łączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych, skrzynkach rozdzielczych i zasilaniu urządzeń. Znakomicie usprawniają i przyspieszają wszelkie prace wymagające łączenia prze­wodów, szczególnie kiedy trzeba wykonać wiele połączeń.

Szczegóły:

Przeznaczone do zastosowań przy wszelkiego rodzaju insta­lacjach niskoprądowych, takich jak:

 • instalacje alarmowe,
 • instalacje domofonowe,
 • monitoring czytników kart lub stref bezpieczeństwa – – instalacje kontroli dostępu (instalacje sygnałowe, przeciwwłamaniowe), niskoprądowe instalacje automa­tyki przemysłowej (np. czujniki pomiarowe),
 • instalacje sterownicze, np. do centralnych pomieszczeń klimatyzacyjnych itp.

Złączki skrętne Scotchlok™

Złączki skrętne Scotchlok™ O/B+, R/Y+ i B/G+ umożli­wiają trwałe połączenia przewodów miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane zarówno do połączeń przewodów jednodrutowych, jak i wielodrutowych. Przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C.Korpus produkowany z samogasnącego polipropylenu. Jego dolną część stanowi elastyczny kołnierz z elastomeru dający dodatkową izolację końców przewodów istotną szczególnie w przypadku odsłonięcia żyły na zbyt dużym odcinku.

W celu uzyskania połączenia przewodów należy odizolować przewody na długości 13-22 mm zależnej od przekroju przewodu i typu złączki, następnie wprowadzić je do otworu złączki oraz przekręcić złączkę w kierunku zgodnym z ru­chem wskazówek zegara do oporu bez użycia dodatkowych narzędzi. Obrót złączki powoduje skręcenie żył łączonych przewodów oraz ich silne dociśnięcie do siebie.

Wewnątrz korpusu znajduje się sprężyna z drutu o przekroju kwadratowym, która pozwala na nagwintowanie powierz­chni odizolowanych przewodów, przez co połączenie staje się bardziej niezawodne. Jest ona wykonana ze stali pokrytej warstwą zabezpieczającą przed korozją, co zapewnia większą trwałość połączenia.

W przypadku konieczności deinstalacji wystarczy złączkę przekręcić w kierunku przeciwnym.

Duża powierzchnia styku oraz wysoka siła dociskowa stanowi o dobrej jakości stosowania takiego rozwiązania w łączeniu przewodów.

Scotchlok R/Y+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodów miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane za równo do połączeń przewodów jednodrutowych jak i wielodrutowych. przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C . Korpus produkowany z samogasnącego polipropylenu. Jego dolną część stanowi elastyczny kołnierz z elastomeru dający dodatkową izolację końców przewodów istotną szczególnie w przypadku osłonięcia żyły na zbyt dużym odcinku.

Szczegóły:
 • Scotchlok R/Y+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodów miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane za równo do połączeń przewodów jednodrutowych jak i wielodrutowych. przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C . Korpus produkowany z samogasnącego polipropylenu. Jego dolną część stanowi elastyczny kołnierz z elastomeru dający dodatkową izolację końców przewodów istotną szczególnie w przypadku osłonięcia żyły na zbyt dużym odcinku.
 • Zwiększony zakres zapewnia elastyczność przewodów
 • Pełna aprobata agencji
 • Wzmocnione złączki skrętne umożliwiają instalację przewodów od 0.5 mm² do 6 mm²

3M™ Scotchlok™ R/Y+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodów miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V.

Scotchlok R/Y+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodów miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane za równo do połączeń przewodów jednodrutowych jak i wielodrutowych. przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C

Specyfikacja:

 

Typ Liczba przewodów Przekrój
Scotchlok R/Y+ 5-7 0,5
  3-7 0,75
  2-8 1,0
  2-7 1,5
  2-5 2,5
  2-4 4,0
  2 6,0

Karta charakterystyki Scotchloka R/Y+ skręcanego

Karta katalogowa Scotchloka R/Y+ skręcanego

Karta SVHC dla Scotchloka R/Y+ skręcanego 3M 3M_SVHC_80-6109-8429-8

    * Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Scotchlok O/B+ skręcany

3M™ Scotchlok O/B+ skręcany

Pewność elektrycznego połączenia przewodów w powią­zaniu z łatwością montażu sprawia, że złączki typu Scotchlok™ znajdują powszechne zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Można je stosować do łączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych, skrzynkach rozdzielczych i zasilaniu urządzeń. Znakomicie usprawniają i przyspieszają wszelkie prace wymagające łączenia prze­wodów, szczególnie kiedy trzeba wykonać wiele połączeń.

Szczegóły:

Przeznaczone do zastosowań przy wszelkiego rodzaju insta­lacjach niskoprądowych, takich jak:

 • instalacje alarmowe,
 • instalacje domofonowe,
 • monitoring czytników kart lub stref bezpieczeństwa – – instalacje kontroli dostępu (instalacje sygnałowe, przeciwwłamaniowe), niskoprądowe instalacje automa­tyki przemysłowej (np. czujniki pomiarowe),
 • instalacje sterownicze, np. do centralnych pomieszczeń klimatyzacyjnych itp.

Złączki skrętne Scotchlok™

Złączki skrętne Scotchlok™ O/B+, R/Y+ i B/G+ umożli­wiają trwałe połączenia przewodów miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane zarówno do połączeń przewodów jednodrutowych, jak i wielodrutowych. Przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C.Korpus produkowany z samogasnącego polipropylenu. Jego dolną część stanowi elastyczny kołnierz z elastomeru dający dodatkową izolację końców przewodów istotną szczególnie w przypadku odsłonięcia żyły na zbyt dużym odcinku.

W celu uzyskania połączenia przewodów należy odizolować przewody na długości 13-22 mm zależnej od przekroju przewodu i typu złączki, następnie wprowadzić je do otworu złączki oraz przekręcić złączkę w kierunku zgodnym z ru­chem wskazówek zegara do oporu bez użycia dodatkowych narzędzi. Obrót złączki powoduje skręcenie żył łączonych przewodów oraz ich silne dociśnięcie do siebie.

Wewnątrz korpusu znajduje się sprężyna z drutu o przekroju kwadratowym, która pozwala na nagwintowanie powierz­chni odizolowanych przewodów, przez co połączenie staje się bardziej niezawodne. Jest ona wykonana ze stali pokrytej warstwą zabezpieczającą przed korozją, co zapewnia większą trwałość połączenia.

W przypadku konieczności deinstalacji wystarczy złączkę przekręcić w kierunku przeciwnym.

Duża powierzchnia styku oraz wysoka siła dociskowa stanowi o dobrej jakości stosowania takiego rozwiązania w łączeniu przewodów.

Scotchlok O/B+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodów miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane za równo do połączeń przewodów jednodrutowych jak i wielodrutowych. przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C . Korpus produkowany z samogasnącego polipropylenu. Jego dolną część stanowi elastyczny kołnierz z elastomeru dający dodatkową izolację końców przewodów istotną szczególnie w przypadku osłonięcia żyły na zbyt dużym odcinku.

Szczegóły
 • Scotchlok O/B+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodó miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane za równo do połączeń przewodów jednodrutowych jak i wielodrutowych. przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C . Korpus produkowany z samogasnącego polipropylenu. Jego dolną część stanowi elastyczny kołnierz z elastomeru dający dodatkową izolację końców przewodów istotną szczególnie w przypadku osłonięcia żyły na zbyt dużym odcinku.
 • Pełna aprobata agencji
 • Mała powłoka łatwo wypełniająca ciasne przestrzenie

3M™ Scotchlok™ O/B+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodó miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V.
Scotchlok O/B+ skręcany złączki skrętne umożliwiają trwałe połączenia przewodó miedzianych o dużej rozpiętości przekrojów w instalacjach elektrycznych na napięcie do 600V. Są przewidziane za równo do połączeń przewodów jednodrutowych jak i wielodrutowych. przeznaczone do pracy w temperaturach do 105°C

Specyfikacja:

Typ Liczba przewodów Przekój
Scotchlok O/B+ 2-6 0,5
  2-5 0,75
  2-4 1,0
  2-3 1,5
  2 2,5
 

Karta charakterystyki Scotchloka O/B+ skręcanego

Karta katalogowa Scotchloka O/B+ skręcanego

Karta SVHC dla Scotchloka O/B+ skręcanego 3M_SVHC_80-6109-8429-8

    * Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×