+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

SCAPA 1504H

Scapa 1504H
Scapa 1504H

Scapa 1504H taśma tkaninowa szklana – klasa temperaturowa H.

OPIS:

 • Taśma Scapa 1504H jest taśmą z tkaniny szklanej z termoutwardzalnym klejem silikonowym o całkowitej grubości 0,17mm przeznaczoną do ochrony uzwojeń, do izolacji i łączenia uzwojeń przed impregnacją (klasa temperaturowa H – 180°C).

ZASTOSOWANIE:

 • Mocowanie i wzmacnianie cewek i uzwojeń końcowych, odpływowych.
 • Zabezpieczenie uzwojeń i mocowanie do karkasów przed impregnacją. 
 • Mocowanie, wzmacnianie i ochrona wysokotemperaturowych, nielepnych materiałów izolacyjnych.
 • Izolacja przełączników, induktorów, złączek, szyn suchych transformatorów klasy H.
 • Taśma maskująca podczas cynowania falowego.
 • Ochrona, łączenie kabli i wiązkowanie przewodów.
 • Ochrona krawędzi.

ZALETY PRODUKTU:

 • Tkanina szklana zapewnia bardzo dobre ułożenie, przyleganie i znakomite warunki impregnacji.
 • Estetyczne wykończenie kabli miedzianych dużych średnic.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 • Klej termoutwardzalny silikonowy zapewnia optymalną odporność na rozpuszczalniki i lakiery po impregnacji.
 • Znakomita odporność temperaturowa (wyższa od produktu Scapa 1502F).
 • Możliwość nanoszenia napisów, nadruku.
 • Certyfikat UL 510 – Guide OANZ 2 : File E 103655.
 • Odporna na ogień zgodna na UL 510.
 • Temperatura pracy do +180°C (stała) – klasa termiczna H.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Całkowita grubość mm 0,17 AFERA 4006
Siła zrywająca N/cm 300 AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu % 8 AFERA 4005
Przyczepność do stali N/cm 3.8 AFERA 4001
Wytrzymałość dielektryczna kV 2.3 AFERA 4011
Rezystancja MQ 1.5 x 103 AFERA 4010
Współczynnik korozji 0.95
Temperatura pracy °C 180 UL1446
Cykl usieciowania 1h przy 150°C – 2h przy 130°C

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Długość rolki: 33m.
 • Szerokość rolki: 12, 15, 19, 25, 30, 38 i 50mm (inne na zamówienie).
 • Rdzeń: 76mm z logo Scapa.
 • Kolory: biały.
 • Pakowanie: worki foliowe, karton.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania i uniknięcia efektu samoistnego odklejania końcówki zwoju.
 • Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 1504H
Scapa 1504H

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 1503B

Scapa 1503B
Scapa 1503B

Scapa 1503B taśma tkaninowa szklana – klasa temperaturowa B.

OPIS:

 • Taśma Scapa 1503B jest taśmą z tkaniny szklanej z termoutwardzalnym klejem kauczukowym o całkowitej grubości 0,16mm przeznaczoną do ochrony uzwojeń, do izolacji i łączenia uzwojeń przed impregnacją (klasa temperaturowa B, +130°C).

ZASTOSOWANIE:

 • Mocowanie i wzmacnianie cewek i uzwojeń końcowych, odpływowych.
 • Izolowanie uzwojeń pierwotnych.
 • Izolacja przełączników, induktorów, końcówek uzwojeń silników.
 • Ochrona, łączenie kabli i wiązkowanie przewodów.
 • Zewnętrzna izolacja ochronna cewek, uzwojeń suchych transformatorów, itp. 
 • Tłumienie drgań w przemyśle stoczniowym (zbiorniki metanu).

ZALETY PRODUKTU:

 • Tkanina szklana zapewnia bardzo dobre ułożenie, przyleganie i znakomite warunki impregnacji. 
 • Estetyczne wykończenie kabli, szyn miedzianych dużych średnic.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 • Termoutwardzalny klej kauczukowy zapewnia optymalną odporność na rozpuszczalniki i lakiery używane do impregnacji.
 • Możliwość nanoszenia napisów, nadruku.
 • Temperatura pracy do +130°C (stała) – klasa termiczna B.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Całkowita grubość mm 0,16 AFERA 4006
Siła zrywająca N/cm 300 AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu % 8 AFERA 4005
Przyczepność do stali N/cm 4 AFERA 4001
Wytrzymałość dielektryczna kV 1,5 AFERA 4011
Rezystancja MQ 1.5 x 103 AFERA 4010
Współczynnik korozji 0.95
Cykl usieciowania 1h przy 150°C – 2h przy 130°C
Temperatura pracy °C 130 UL1446

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Długość rolki: 50m.
 • Szerokość rolki: 19mm (12, 15, 25, 30, 38 i 50mm na zamówienie).
 • Rdzeń: 76mm z logo Scapa.
 • Kolory: biały.
 • Pakowanie: worki foliowe, karton.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania i uniknięcia efektu samoistnego odklejania końcówki zwoju.
 • Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 1503B
Scapa 1503B

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 1502F

Scapa 1502F
Scapa 1502F

Scapa 1502F taśma tkaninowa szklana – klasa temperaturowa F.

OPIS:

 • Taśma Scapa 1502F jest taśmą z tkaniny szklanej z usieciowanym klejem akrylowym o całkowitej grubości 0,18mm przeznaczoną do ochrony uzwojeń, do izolacji i łączenia uzwojeń przed impregnacją (klasa temperaturowa F +155°C).

ZASTOSOWANIE:

 • Mocowanie i wzmacnianie cewek i uzwojeń końcowych, odpływowych.
 • Izolowanie uzwojeń pierwotnych i ich końcówek.
 • Izolacje międzyzwojowe i międzyfazowe.
 • Ochrona, łączenie kabli i wiązkowanie przewodów.
 • Zewnętrzna izolacja ochronna cewek, uzwojeń suchych transformatorów, itp.

ZALETY PRODUKTU:

 • Tkanina szklana zapewnia bardzo dobre ułożenie, przyleganie i znakomite warunki impregnacji.
 • Estetyczne wykończenie kabli, szyn miedzianych dużych średnic.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 • Usieciowany klej akrylowy zapewnia optymalną odporność na rozpuszczalniki i lakiery używane do impregnacji.
 • Znakomita odporność temperaturowa (wyższa od produktu Scapa 1503B).
 • Możliwość nanoszenia napisów, nadruku.
 • Certyfikat UL 510 – Guide OANZ 2 : File E 103655.
 • Temperatura pracy do +155°C (stała) – klasa termiczna F.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Całkowita grubość mm 0,18 AFERA 4006
Siła zrywająca N/cm 300 AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu % 8 AFERA 4005
Przyczepność do stali N/cm 2.7 AFERA 4001
Wytrzymałość dielektryczna kV 2 AFERA 4011
Rezystancja MQ 1.5 x 103 AFERA 4010
Współczynnik korozji 0.95
Temperatura pracy °C 155 UL1446

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Długość rolki: 50m.
 • Szerokość rolki: 19mm (12, 15, 25, 30, 38 i 50mm na zamówienie).
 • Rdzeń: 76mm z logo Scapa.
 • Kolory: biały.
 • Pakowanie: worki foliowe, karton.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania i uniknięcia efektu samoistnego odklejania końcówki zwoju.
 • Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 1502F
Scapa 1502F

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 1304

Scapa 1304
Scapa 1304

Scapa 1304 taśma tkaninowa acetatowa – klasa temperaturowa A.

OPIS:

 • Scapa 1304 jest taśmą tkaninową z włókniny acetatowej z termoutwardzalnym klejem kauczukowym o całkowitej grubości 0,24mm przeznaczoną do ochrony i izolacji zewnętrznych uzwojeń transformatorów i silników (klasa temperaturowa A – 105°C).

ZASTOSOWANIE:

 • Izolacja rdzenia.
 • Mocowanie i zabezpieczanie miedzianych szyn, arkuszy, drutów nawojowych.
 • Izolacja zewnętrzna i zabezpieczenie małych cewek, transformatorów.
 • Zabezpieczenie i mocowanie końcówek uzwojeń, materiałów izolacyjnych, złączek, szyn itp. 
 • Identyfikacja (na taśmę można nanosić druk, napisy).

ZALETY PRODUKTU:

 • Tkanina acetatowa zapewnia bardzo dobrą elastyczność, ułożenie, przyleganie i znakomite warunki impregnacji.
 • Estetyczne wykończenie kabli miedzianych dużych średnic.
 • Klej termoutwardzalny zapewnia optymalną odporność na rozpuszczalniki i lakiery po impregnacji.
 • Zaprojektowana w celu łatwego rozwijania.
 • Możliwość nanoszenia napisów, nadruku.
 • Temperatura pracy od -5 do +105°C (stała) – klasa termiczna A.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Całkowita grubość mm 0,24 AFERA 4006
Siła zrywająca N/cm 55 AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu % 12 AFERA 4005
Przyczepność do stali N/cm 4.8 AFERA 4001
Wytrzymałość dielektryczna kV 2.5 AFERA 4011
Rezystancja MQ 5 x 104 AFERA 4010
Współczynnik korozji 1
Cykl usieciowania 1h przy 150°C – 2h przy 130°C UL1446

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Długość rolki: 50m.
 • Szerokość rolki: 19mm (12, 15, 25, 30, 38 i 50mm na zamówienie).
 • Rdzeń: 76mm z logo Scapa.
 • Kolory: biały, czarny.
 • Pakowanie: worki foliowe, karton.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania i uniknięcia efektu samoistnego odklejania końcówki zwoju.
 • Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 1304
Scapa 1304

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA taśma izolacyjna szklana i acetatowa

Taśma tkaninowa niepowlekana

Produkowany przez Scapa szeroki asortyment taśm tkaninowych niepowlekanych (naturalnych), zyskał sobie przez lata wspaniałą opinię ze względu na swoją wysoką jakość i niezawodność.

Intra tasmy tkaninowe samoprzylepne Scapa

Grupa taśm z tkanin niepowlekanych wykonanych z bawełny, sztucznego jedwabiu, tkanin szklanych, włóknin zawiera taśmy standardowe dla zastosowań ogólnych oraz taśmy najwyższej jakości do bardziej wymagających i specjalistycznych zadań. Taśmy tkaninowe zapewniają większą wytrzymałość i dopasowanie do owijanej powierzchni, są odporne na ścieranie i korozję. Najlepiej sprawdzają się przy maskowaniu i ochronie powierzchni, wytłumianiu hałasów. Taśmy z tkanin jedwabnych i włóknin poliestrowych stosowane w motoryzacji są odporne na wysokie temperatury w klasach T1, T2, T3 i T4, a taśmy z tkanin szklanych spełniają wymagania termiczne klas B, F i H.

Taśmy tkaninowe niepowlekane znajdują zastosowanie między innymi w:

 • izolacji cewek, uzwojeń, szyn miedzianych, także przygotowanych do impregnacji

Taśma tkaninowa Scapa charakteryzuje się:

 • wysoką mechaniczną odpornością na przecieranie
 • elastycznością i zdolnością przystosowawczą
 • dobrą przylepnością i przywieralnością
 • łatwością przerywania ręcznego
 • łatwością rozwijania
 • wysoką odpornością temperaturową
 • możliwością nanoszenia napisów, nadruku

Taśmy tkaninowe niepowlekane są niezastąpione do wiązkowania przewodów w przemyśle motoryzacyjnym, do owijania i wiązania uchwytów sportowych, do zabezpieczania przed ostrymi krawędziami, do zabezpieczania przed korozją powierzchni wypolerowanych/obrobionych.

Podstawowe informacje o wybranych samoprzylepnych taśmach tkaninowych nieimpregnowanych:

Scapa 1304 Intra tasma samoprzylepna tkaninowa acetatowa klasa A

Taśma tkaninowa acetatowa Scapa 1304 klasa A

Wysokiej jakości taśma z włókniny acetatowej z termoutwardzalnym klejem kauczukowym. Odpowiednia do ochrony i izolacji uzwojeń cewek, izolacji początkowej i końcowej uzwojeń, do ochrony szyn miedzianych. Na powierzchnię taśmy można nanosić napisy, nadruk.

Całkowita grubość [mm]: 0.24
Siła zrywająca [N/cm]: 55
Przyczepność do stali [N/25mm]: 12
Wydłużenie [%]: 12
Zakres odporności temperaturowej [oC]: od -5 do +105 (klasa A)
Scapa 1304

 


Scapa 1503B Intra tasma samoprzylepna tkaninowa szklana klasa B

Taśma tkaninowa szklana Scapa 1503 klasa B

Wysokiej jakości taśma z tkaniny szklanej z termoutwardzalnym klejem kauczukowym. Odpowiednia do ochrony i izolacji uzwojeń cewek przed impregnacją, do izolacji uzwojeń pierwotnych, do izolacji przełączników, końcówek uzwojeń silników, szyn miedzianych, do ochrony i wiązkowania przewodów, do zewnętrznej izolacji uzwojeń suchych transformatorów. Na powierzchnię taśmy można nanosić napisy, nadruk.

Całkowita grubość [mm]: 0.16
Siła zrywająca [N/cm]: 300
Przyczepność do stali [N/25mm]: 10
Wydłużenie [%]: 8
Zakres odporności temperaturowej [oC]: do +130 (klasa B)
Scapa 1503

 


Scapa 1502F Intra tasma samoprzylepna tkaninowa szklana klasa F

Taśma tkaninowa szklana Scapa 1502 klasa F

Wysokiej jakości taśma z tkaniny szklanej z usieciowanym klejem akrylowym. Odpowiednia do ochrony i izolacji uzwojeń cewek przed impregnacją, do izolacji uzwojeń pierwotnych, do izolacji międzyzwojowej i międzyfazowej, do ochrony i wiązkowania przewodów, do zewnętrznej izolacji uzwojeń suchych transformatorów. Na powierzchnię taśmy można nanosić napisy, nadruk. Zgodny z UL510

Całkowita grubość [mm]: 0.18
Siła zrywająca [N/cm]: 300
Przyczepność do stali [N/25mm]: 6.75
Wydłużenie [%]: 8
Zakres odporności temperaturowej [oC]: do +155 (klasa F)
Scapa 1502

 


Scapa 1504H Intra tasma samoprzylepna tkaninowa szklana klasa H

Taśma tkaninowa szklana Scapa 1504 klasa H

Wysokiej jakości taśma z tkaniny szklanej z termoutwardzalnym klejem silikonowym. Odpowiednia do mocowania i wzmacniania cewek i uzwojeń przed impregnacją, do łącznia, wzmacniania i ochrony wysokotemperaturowych i nielepnych materiałów izolacyjnych, do maskowania podczas cynowania falowego, do zewnętrznej izolacji uzwojeń suchych transformatorów, szyn miedzianych. Na powierzchnię taśmy można nanosić napisy, nadruk. Zgodny z UL510

Całkowita grubość [mm]: 0.17
Siła zrywająca [N/cm]: 300
Przyczepność do stali [N/25mm]: 9.5
Wydłużenie [%]: 8
Zakres odporności temperaturowej [oC]: do +180 (klasa H)
Scapa 1504

 

Intra tasmy tkaninowe samoprzylepne dla domu i przemyslu


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×