+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

Scotchfil™

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotchfil™
3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotchfil™

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotchfil™

Samospajalna guma, taśma-kit o grubości 3 mm, dająca się łatwo formować. Szybko wulkanizuje się po zetknięciu ze sobą dwóch warstw taśmy tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy powietrza, szczelnie przylegającą do powierzchni. Odporna na starzenie, korozję, rozpuszczal­niki, tłuszcze i chemikalia. Zachowuje plastyczność nawet w niskich temperaturach.

Do zastosowań jako materiał izolacyjny, ochrona mecha­niczna, zabezpieczenie przed korozją, oraz uszczelnienie. Scotchfil™ jest idealny do wypełniania ubytków i napraw powłok zewnętrznych kabli energetycznych. W połączeniu z taśmą Scotch® 22 nawijaną na zewnątrz wypełnienia ze Scotchfil™ uzyskujemy trwałą, odporną mechanicznie i szczelną warstwę ochronną w miejscu uszkodzenia pow­łoki zewnętrznej kabla.

Szczegóły:

3M™ Scotchfil to taśma lepik, samospajalna guma o grubości 3mm, dająca się łatwo formować.

Scotchfil taśma lepik, samospajalna guma, taśma kit o grubości 3mm, dająca się łatwo formować. Szybko wulkanizuje się po zetknięciu ze sobą dwóch warstw taśmy, tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy powietrza, szczelnie przylegające do powierzchni

 • Odporna na starzenie się, korozję, rozpuszczalniki, tłuszcze i chemikalia
 • Może być zawijana, rozciągana i formowana w nieregularne kształty do budowania szybkiej, gładkiej izolacji
 • Produkt na liście UL
 • Temperatura znamionowa 80 °C
 • Zachowuje plastyczność nawet w niskich temperaturach.
 • Kolor czarny
 • Dostępne rozmiary:
  • 38mm x  1,5m x 3mm

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Scotchfil™
Dostępne rozmiary [mm x m] 38 x 1,5
Kotar   czarny
Nośnik/materiał   lepik
Nominalna grubość [mm] 3,0
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ mm]  
Siła zrywająca [N/10mm]   >25
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 1000
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 22,6
Rezystywność skrośna [Q x cm] 101!
Temperatura pracy ciągłej [°C] +8

Karta charakterystyki taśmy elektroizolacyjnej samowulkanizująca EPR Scotchfil™

Karta katalogowa taśmy Scotchfil™

 

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Scotch® 2228

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2228
3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2228

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2228

Samospajalna taśma o strukturze dwuwarstwowej. Warstwa z gumy etylenowo-propylenowej pokryta jest warstwą lepi­ku bardzo dobrze przylegającego do wszystkich powierz­chni. Jest odporna na promieniowanie UV, kwasy, wpływy atmosferyczne, szeroki zakres temperatur.

Doskonale uszczelnia przed wilgocią. Dzięki wysokiej ela­styczności doskonała do zastosowań przy nierównych po­wierzchniach. Stosowana do napraw powłok zewnętrznych kabli energetycznych, bezpośrednia izolacja do 1 kV, usz­czelnienie i zabezpieczenie przed wilgocią.

Szczegóły:

Scotch® 2228 to samospajalna taśma na bazie gumy etylenowo-propylenowej o strukturze dwuwarstwowej, pokryta jest warstwą lepiku bardzo dobrze przylegającego do wszystkich powierzchni.

Scotch® 2228 samospajalny lepik, na bazie gumy EPR o strukturze dwuwarstwowej, pokryta jest warstwą lepiku bardzo dobrze przylegającego do wszystkich powierzchni Jest odporna na promieniowanie UV, kwasy wpływy atmosferyczne, szeroki zakres temperatur

 • Scotch 2228 samospajalny lepik, na bazie gumy EPR o strukturze dwuwarstwowej, pokryta jest warstwą lepiku bardzo dobrze przylegającego do wszystkich powierzchni Jest odporna na promieniowanie UV, kwasy wpływy atmosferyczne, szeroki zakres temperatur Doskonale uszczelnia przed wilgocią, dzięki wysokiej elastyczności doskonała do zastosowań przy nierównych powierzchniach. Stosowana do napraw powłok zewnętrznych kabli energetycznych, bezpośrednia izolacja do 1 kV. uszczelnienie i zabezpieczenie przed wilgocią.
 • Samowulkanizująca taśma zapewnia doskonałą odporność na wilgoć
 • Odpowiedni do niskiego, średniego i wysokiego napięcia
 • Temperatura znamionowa 194 °C
 • W kolorze czarnym, trwały poliuretan
 • Dostępne rozmiary:
  • 50mm x  3m x 1,65mm

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Scotch® 2228
Dostępne rozmiary [mm x m] 50 x 3
Kolor czarny
Nośnik/materiał guma etylenowo-propylenowa + lepik
Nominalna grubość [mm] 1,65
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ mm]
Siła zrywająca [N/10mm] 38
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 1000
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 32
Rezystywność skrośna [Q x cm]
Temperatura pracy ciągłej [°C] +90

Karta charakterystyki taśmy elektroizolacyjnej samowulkanizująca EPR Scotch® 2228

Karta katalogowa taśmy Scotch® 2228  

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Scotch®2220

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2220
3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2220

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2220

Taśma samospajalna z tworzywa na bazie EPR do sterowania pola elektrycznego w mufach i głowicach do ekranowanych kabli energetycznych na napięcia do 18/30 kV o izolacji z tworzyw sztucznych. Czarna, z jedną powierzchnią sreb­rzystą. Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawie­rająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki me­talowe tworzące strukturę mikrokondensatorów, dzięki cze­mu jej skuteczna przenikalność dielektryczna względna wy­nosi około 30.

Nawinięcie warstwy taśmy Scotch™ 2220 w obszarach krawędzi ekranów fabrycznych na izolacji kabli energe­tycznych SN powoduje, że naprężenia elektryczne w tych obszarach ulegają wielokrotnemu zmniejszeniu – do war­tości występujących w izolacji kabli. Taśmę nawija się z zak­ładką 50%, srebrzystą powierzchnią na zewnątrz i umiar­kowanym naciągiem, powodującym jej wydłużenie o około 10%.

Szczegóły:

Scotch® 2220 sterująca do ekranowanych kabli energetycznych w mufach i głowicach na napięcia 18/30 KV o izolacji z tworzyw sztucznych.

Scotch 2220 sterująca do ekranowanych kabli energetycznych w mufach i głowicach na napięcia 18/30 KV o izolacji z tworzyw sztucznych. Czarna z jedną powierzchnią srebrzystą. Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawierająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki metalowe tworzące strukturę mikrokondensatorów.

 • Scotch 2220 sterująca do ekranowanych kabli energetycznych w mufach i głowicach na napięcia 18/30 KV o izolacji z tworzyw sztucznych. Czarna z jedną powierzchnią srebrzystą. Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawierająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki metalowe tworzące strukturę mikrokondensatorów, dzięki czemu jej skuteczna przenikalność dielektryczna względna wynosi ok 30.
 • Zmienia napięcie w polu elektrycznym otaczając zakończenie lub spaw wysokiego napięcia
 • Redukuje koncentrację napięć do wartości zgodnych z kolejnym kablem
 • Dostępne rozmiary:
  • 19mm x  2m x 750µm
  • 19mm x 4,5m x 750µm

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Scotch® 2220
Dostępne rozmiary [mm x m] 19×2; 19×4,5
Kotar srebrzysto-szary
Nośnik/materiał na bazie EPR
Nominalna grubość [mm] 0,75
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ m m]
Siła zrywająca [N/10mm] 30
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 275
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 14
Rezystywność skrośna [Q x cm]
Temperatura pracy ciągłej [°C] +90
Dopuszczalna temperatura krótkotrwała [°C] +130

Karta charakterystyki taśmy elektroizolacyjnej samowulkanizująca EPR Scotch® 2220

Karta katalogowa taśmy Scotch® 2220

 
 

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Temflex™ 2155

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna z gumy EPR Temflex™ 21505

Izolacyjna taśma samospajalna z gumy etylenowo-propy­lenowej o grubości 0,76 mm. Idealna do zabezpieczania antykorozyjnego rur metalowych, do zabezpieczania i usz­czelniania przed wilgocią spoin oraz jako typowa izolacja elektryczna do zastosowań na napięcia do 600 V.

Taśma nie zawiera kleju. Można ją w razie konieczności łatwo usunąć pozostawiając czystą powierzchnię. Wulkanizuje się pod delikatnym naciskiem tworząc jedno­rodny materiał izolacyjny szczelnie przylegający do po­wierzchni. Odporna na działanie wody i ozonu.

Szczegóły:

Temflex™ 2155 taśma izolacyjna, samospajalna, do 600V o grubości 0,76 mm, Idealna do zabezpieczania antykorozyjnego rur metalowych, do zabezpieczania i uszczelniania przed wilgocią spoin oraz jako typowa izolacja elektryczna do zastosowań na napięcia 600V.

 • Temflex™ 2155 taśma izolacyjna, samospajalna, do 600V o grubości 0,76 mm, Idealna do zabezpieczania antykorozyjnego rur metalowych,do zabezpieczania i uszczelniania przed wilgocią spoin oraz jako typowa izolacja elektryczna do zastosowań na napięcia 600V. Taśma nie zawiera kleju. Można ją w razie konieczności łatwo usunąć pozostawiając czystą powierzchnię. Wulkanizuje się pod delikatnym naciskiem tworząc jednorodny materiał izolacyjny szczelnie przylegający do powierzchni. Odporna na działanie wody i ozonu.
 • Kompatybilna u innymi przewodami dielektrycznymi
 • Elastyczny w szerokim zakresie temperatur
 • Produkt na liście UL

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Temflex™ 2155
Dostępne rozmiary [mm x m] 19×6,7
Kotar   czarny
Nośnik/materiał   guma etylenowo-propylenowa EPR
Nominalna grubość [mm] ,76
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ m m] 2,07
Siła zrywająca [N/10mm]   15,5
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 0
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 23,6
Rezystywność skrośna [Q x cm] 1013
Temperatura pracy ciągłej [°C] +80
Dopuszczalna temperatura krótkotrwała [°C]

Karta charakterystyki taśmy Scotch® Temflex™ 2155

Karta katalogowa PVC 3M™ Temflex™ 2155

      

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Scotch® 70

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna z gumy EPR Scotch® 70

Samospajalna taśma izolacyjna z tworzywa na bazie kau­czuku silikonowego. Odporna m.in. na działanie oleju, ozo­nu i czynników atmosferycznych, w tym zanieczyszczeń. Bardzo elastyczna, wybitnie odporna na działanie prądów pełzających i wyładowań powierzchniowych, a także luku elektrycznego. Przeznaczona głównie do odtwarzania siliko­nowej izolacji kabli i przewodów. Stosowana również jako zewnętrzna warstwa w głowicach kablowych SN pracują­cych w warunkach napowietrznych lub instalowanych w po­mieszczeniach wilgotnych i silnie zapylonych, a ponadto – do wykonywania barier przeciwolejowych w mufach przej­ściowych.

Może pracować w skrajnie niskich temperaturach oraz do +180°C (praca ciągła). Należy ją nawijać z umiarkowanym naciągiem, powodującym wydłużenie 10-100%. Ostatni oplot bez naciągu.

Szczegóły:

Scotch® 70 to samospajalna taśma izolacyjna, silikonowa, wytrzymała do 180°C. Odporna między innymi na działanie oleju, ozonu i czynników atmosferycznych w tym zanieczyszczeń.

Scotch 70 samospajalna, izolacyjna, silikonowa, do 180°C , Odporna między innymi na działanie oleju, ozonu i czynników atmosferycznych w tym zanieczyszczeń. Bardzo elastyczna, wybitnie odporna na działanie prądów pełzających i wyładowań powierzchniowych, a także łuku elektrycznego.

 • Bardzo elastyczna, wybitnie odporna na działanie prądów pełzających i wyładowań powierzchniowych, a także łuku elektrycznego.
 • Przeznaczona głównie do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów. Stosowana również jako zewnętrzna warstwa w głowicach kablowych SN pracujących w warunkach napowietrznych lub instalowanych w pomieszczeniach wilgotnych i silnie zapylonych a ponadto do wykonywania barier przeciwolejowych w mufach przejściowych.
 • Odpowiednia do pracy w skrajnie niskich temperaturach.
 • Należy ja nawijać z umiarkowanym naciągiem, powodującym wydłużanie 10-100%.
 • Natychmiastowa fuzja
 • Może pracować w temperaturze do 180°C (praca ciągła)

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Scotch® 70
Dostępne rozmiary [mm x m] 25 x 9
Kolor   popielaty
Nośnik/materiał   guma silikonowa
Nominalna grubość [mm] 0,30
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ m m] 2,7
Siła zrywająca [N/10mm]   0
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 450
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 45
Rezystywność skrośna [Q x cm] 1013
Temperatura pracy ciągłej [°C] +180
Dopuszczalna temperatura krótkotrwała [°C]

Karta charakterystyki taśmy Scotch® Scotch 70

Karta katalogowa PVC 3M™ Scotch® 70

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Scotch® 130C

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna z gumy EPR Scotch® 130C

Izolacyjna taśma samospajalna z gumy etylenowo-propy­lenowej o grubości 0,76 mm do zastosowań jako izolacja dowinięta w mufach taśmowych do kabli elektroener­getycznych nN i SN o izolacji z tworzyw sztucznych lub do napraw powłok kabli. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektrycznymi oraz podwyższoną prze­wodnością cieplną.

Może pracować w temperaturach do +90°C z dopusz­czalnymi przeciążeniami krótkotrwałymi do +130°C. Od­porna na wilgoć, starzenie, UV, ozon, wpływy atmo­sferyczne. Taśma zawiera warstwę kleju pełniącego rolę przekładki. Wulkanizuje się po nawinięciu z mocnym na­ciągiem, powodującym jej dwukrotne wydłużenie tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy, powietrza, szczelnie przylegającą do powierzchni. Zachowuje stałość parametrów elektrycznych niezależnie od stopnia rozciąg­nięcia.

Może być używana także do izolacji szynoprzewodów, połą­czeń elektrycznych, jak również do zabezpieczania anty­korozyjnego oraz uszczelniania i zabezpieczania przed wil­gocią.

Szczegóły:

Scotch® 130 C izolacyjna, samospajalna, z klejem, o podwyższonej przewodności termicznej, o grubości 0,76 mm do zastosowania jako izolacja dowinięta w mufach taśmowych do kabli elektroenergetycznych Nn i SN o izolacji z tworzyw sztucznych lub do napraw powłok kabli.

Scotch 130 C izolacyjna, samospajalna, z klejem, o podwyższonej przewodności termicznej, o grubości 0,76 mm do zastosowania jako izolacja dowinięta w mufach taśmowych do kabli elektroenergetycznych Nn i SN o izolacji z tworzyw sztucznych lub do napraw powłok kabli. 25×9,15, Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektrycznymi oraz podwyższoną przewodnością ciepłą

 • Scotch 130 C izolacyjna, samospajalna, z klejem, o podwyższonej przewodności termicznej, o grubości 0,76 mm do zastosowania jako izolacja dowinięta w mufach taśmowych do kabli elektroenergetycznych Nn i SN o izolacji z tworzyw sztucznych lub do napraw powłok kabli. 25 x 9,15.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektrycznymi oraz podwyższoną przewodnością ciepłą.
 • Może pracować w temperaturach do +90 °C z dopuszczalnymi przeciążeniami krótkotrwałymi do +130 °C.
 • Taśma zawiera warstwę kleju pełniącego rolę przekładki.
 • Wulkanizuje się po nawinięciu z mocnym naciągiem, powodującym jej dwukrotne wydłużanie, tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy, powietrza, szczelnie przylegające do powierzchni.
 • Zaprojektowana do izolowania spawów i zakańczania kabli, których temperatura przeciążenia może osiągnąć do 130 °C.
 • Właściwości fizyczne i psychiczne nie ulegają zmianę pod wpływem zadrapań.
 • Doskonałe właściwości fizyczne i psychiczne, które pomagają zapewnić natychmiastową szczelność przed wilgocią i hermetyczną warstwę izolacyjną.
 • Stabilna temperatura w szerokim zakresie aplikacji.

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Scotch®130C
Dostępne rozmiary [mm x m] 25 x 9,15 | 50 x 9,15
Kotar   czarny
Nośnik/materiał   guma etylenowo-propylenowa EPR
Nominalna grubość [mm] 0,76
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ m m] 1,7
Siła zrywająca [N/10mm]   12,7
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 1000
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 35
Rezystywność skrośna [Q x cm] 1015
Temperatura pracy ciągłej [°C] +90
Dopuszczalna temperatura krótkotrwała [°C] +130

Karta charakterystyki taśmy Scotch® Scotch 130C

Karta katalogowa PVC 3M™ Scotch® 130C

      

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Scotch® 23

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna z gumy EPR Scotch® 23
3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna z gumy EPR Scotch® 23

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna z gumy EPR Scotch® 23

Izolacyjna taśma samospajalna z gumy etylenowo-propy­lenowej o grubości 0,76 mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach Nn i SN. Taśma o doskonałych właściwościach elektrycznych, gwarantująca stabilność parametrów, takich jak wytrzymałość dielektryczna, stała dielektryczna, tangens kąta strat w zakresie temperatur pracy do +90°C z dopusz­czalnymi przeciążeniami krótkotrwałymi do +130°C.

Odporna na wilgoć, starzenie, UV, ozon, wpływy atmo­sferyczne. Charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością cieplną. Wulkanizuje się po nawinięciu z mocnym nacią­giem, powodującym jej dwukrotne wydłużenie, tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy powietrza, szczelnie przylegającą do powierzchni. Przeznaczona do zastosowań jako izolacja dowinięta w mufach taśmowych do kabli elektroenergetycznych nN i SN o izolacji z tworzyw sztucznych lub do napraw powłok kabli.

Może być używana także do zabezpieczania antykoro­zyjnego rur metalowych oraz uszczelniania i zabezpie­czania przed wilgocią. Nie zawiera kleju. Można ją w razie konieczności łatwo usunąć, pozostawiając czystą powie­rzchnię.

Szczegóły:

Scotch® 23 izolacyjna samospajalna z gumy etylenowo-propylenowej o grubości 0,76mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach Nn i SN

Scotch 23 izolacyjna samospajalna z gumy etylenowo-propylenowej o grubości 0,76mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach Nn i SN , Taśma o doskonałych właściwościach elektrycznych, gwarantująca stabilność parametrów, takich jak wytrzymałość dielektryczna, stała dielektryczna tangens kąta strat w zakresie temperatur pracy do + 90 °C z dopuszczalnymi przeciążeniami krótkotrwałymi do +130 °C, 25, 9,15

 • Scotch 23 izolacyjna samospajalna z gumy etylenowo-propylenowej o grubości 0,76mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach Nn i SN.
 • Taśma o doskonałych właściwościach elektrycznych, gwarantująca stabilność parametrów, takich jak wytrzymałość dielektryczna, stała dielektryczna tangens kąta strat w zakresie temperatur pracy do + 90 °C z dopuszczalnymi przeciążeniami krótkotrwałymi do +130 °C 25- 9,15 odporna na wilgoć, starzenie, UV, ozon, wpływy atmosferyczne.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością ciepła.
 • Wulkanizuje się po nawinięciu z mocnym naciągiem, powodującym jej dwukrotne wydłużenie tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy powietrza, szczelnie przylegająca do powierzchni.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością cieplną
 • Przeznaczona do zastosowań jako izolacja dowinięta w mufach taśmowych do kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych lub do napraw powłok kabli
 • Może być stosowana także do zabezpieczenia antykorozyjnego rur metalowych oraz uszczelnienia i zabezpieczania przed wilgocią

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Scotch® 23
Dostępne rozmiary [mm x m] 19 x 4 | 19 x 9,15 | 25×9,15 | 38 x 9,15
Kotar czarny
Nośn ik/materiał guma etylenowo-propylenowa EPR
Nominalna grubość [mm] 0,76
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ m m] 1,8
Siła zrywająca [N/10mm] 13,5
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 0
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 38
Rezystywność skrośna [Q x cm] 1015
Temperatura pracy ciągłej [°C] +90
Dopuszczalna temperatura krótkotrwała [°C] +130

Karta charakterystyki taśmy Scotch® Scotch 23

Karta katalogowa PVC 3M™ Scotch® 23

  

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

AT 87

AT 87
AT 87

Taśma elektroizolacyjna samowulkanizujaca PIB na bazie poliizobutylenu AT 87

Opis taśmy:

 • Taśma elektroizolacyjna samowulkanizująca (samospajalna) na bazie poliizobutylenu PIB.
 • Mocna i bardzo elastyczna, zapewnia łatwość nawijania.
 • Taśma o dobrych parametrach elektrycznych i odpornościowych.
 • Odporna na wilgoć, ozon, UV, może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Zastosowanie:

 • Może być stosowana do ochrony i napraw kabli, w tym również ułożonych w ziemi.
  • naprawy powłok kablowych,
  • wykonywanie izolacji,
  • izolowania zakończeń,
  • uszczelniania szerokiej gamy materiałów.

Sposób aplikacji:

 • Taśmę nawijamy z zakładką około 50%, uprzednio bardzo silnie ją rozciągając.

Dostępny kolor:

 • czarny.
Typowy rozmiar:
 • 19mm x 3m,
 • 19mm x 10m,
 • 38mm x 10m. 

Dodatkowe informacje:

ATEST: ISO EN 9002.

Dane Techniczne:

Grubość: 0,50 mm,

 • Siła zrywająca: 20 N/cm,
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 600%,
 • Napięcie przebicia: 17 kV / 1 mm,
 • Klasa temperaturowa: -30°C do +100°C,
 • Zgodność z RoHS: Tak.

Karta techniczna taśmy AT 87

* Zamieszczone informacje i dane techniczne opierają się na wiarygodnych testach i pomiarach przeprowadzonych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia własnych prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, związane z zastosowaniem produktów firmy ADVANCE , także w stosunku do osób trzecich.

REPERO 733 P

Taśma elektroizolacyjna polimerowa – ochronna REPERO 733 P         

Taśma elektroizolacyjna, ochronna, odporna na ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury.

 

ZASTOSOWANIE:

 • izolacja przewodów,
 • odtwarzanie uszkodzonych izolacji,
 • zabezpieczanie kabli i przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym,
 • izolacja muf kablowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Znakomita wytrzymałość dielektryczna,
 • odporna na warunki atmosferyczne,
 • odporna na ścieranie,
 • mocny klej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 • grubość całkowita [mm]: 1,02,
 • tolerancja grubości: 8%
 • wzdłużenie względne (minimum): 250% ± 10%,
 • napięcie przebicia [kV]: 40,0,
 • przyczepność do stali [N/cm]: 23 ± 0,1,
 • paroprzepuszczalność: < 0,2g/m/24h,
 • temperatura pracy [°C]: -20 do +85,

BUDOWA:

 • nośnik: warstwa polimerowa,
 • warstwa przylepna: butylokauczuk.

KOLORY:

 • czarna (szara przekładka)

ROZMIARY: [mm x m]

 • 19 x 25
 • i inne na zamówienie
  * tolerancja szerokości ± 0,7 mm
  * tolerancja długości ± 0,1 m
SPOSÓB NAKŁADANIA:
 • Taśmę nakładać na powierzchnię czystą i suchą z naciągiem, zapewniającym właściwą przyczepność taśmy do izolowanej powierzchni, z zakładka 50%

         * przed nakładaniem taśma powinna być sezonowana w temperaturze powyżej +10 °C.

Taśma została przebadana przez Instytut Energetyki „JEN” w Warszawie i posiada certyfikat i dopuszczenia. Uzyskano certyfikat RoHS oraz Polską Normę nr.: PN-88/E-4405

* Produkty firmy ATAGOR stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego firma ADE-POL nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu firmy ATAGOR co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

REPERO 722 E

REPERO 722 E
REPERO 722 E
Taœma elektroizolacyjna samwulkanizująca REPERO 722 E         

Taśma elektroizolacyjna, samowulkanizująca REPERO 722 E super plastyczna elektroizolacyjna taśma samowulkanizująca z przekładką.

 

ZASTOSOWANIE:

 • izolacja oraz naprawa uszkodzonych izolacji,
 • połączeń kabli,
 • ochrona mechaniczna kabli w miejscach narażonych na uszkodzenie,
 • izolacja muf kablowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • bardzo miękka,
 • plastyczna,
 • znakomicie układająca się taśma,
 • wulkanizuje się na powierzchni kabla,
 • tworząc szczelna warstwę ochronną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 • grubość całkowita [mm]: 0,88,
 • tolerancja grubości: 8%
 • wzdłużenie względne (minimum): 500% ± 10%,
 • wytrzymałość elektryczna [kV/mm]: 25,
 • przyczepność do stali [N/cm]: 20 ± 0,1,
 • paroprzepuszczalność: < 0,2g/m/24h,
 • temperatura pracy [°C]: -20 do +100,
 • Temperatura aplikacji [°C]: -20 do +50

BUDOWA:

 • kompozycja wodoodpornych kauczuków.

KOLORY:

 • czarna (żółta przekładka)

ROZMIARY: [mm x m]

 • 19 x 3,
 • 25 x 3,
 • i inne na zamówienie
  * tolerancja szerokości ± 0,7 mm
  * tolerancja długości ± 0,1 m
SPOSÓB NAKŁADANIA:
 • Taśmę nakładać na powierzchnię czystą, suchą i odtłuszczoną z naciągiem zapewniającym właściwą przyczepność taśmy do izolowanej powierzchni.
  * przed nakładaniem taśma powinna być sezonowana w temperaturze powyżej +10 °C.

Taśma została przebadana przez Instytut Energetyki „JEN” w Warszawie i posiada certyfikat i dopuszczenia. Uzyskano certyfikat RoHS.

* Produkty firmy ATAGOR stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego firma ADE-POL nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu firmy ATAGOR co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×