+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY jednostronnie przylepna taśma z litej gumy

     

Taśma jednostronnie klejąca z litej gumy technicznej.

OPIS:

 • Guma twarda jest to lita guma pełna, produkowana na bazie różnych rodzajów mieszanek gumowych: SBR, NBR/SBR, EPDM/SBR.

ZASTOSOWANIE:

 • uszczelnienia,
 • dylatacje, antywibracje,
 • podkładki, przekładki,
 • wytłumienia, izolacje,
 • elementy antypoślizgowe,
 • nóżki i stópki antypoślizgowe,
 • elementy montażowe,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • uszczelnienia włazów,
 • maty antywibracyjne.
OGÓLNE PARAMETRY:
 • Zakres grubości: od 1 mm do 50 mm,
 • Gęstość 1200 – 1500 kg/m3,
 • Twardość od 60 do 75°Sh,
 • Kolor: czarny

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

           GUMA SB

  • Skład: SBR,
  • Twardość wg normy ASTM D2240 (+/- 5%) A: 65, A0: 80′Sh,
  • Kolor: czarny,
  • Rozmiar: rolka 1200 mm x 12 mb (grubość 1 – 4 mm), 1200 mm x 5 mb (grubość 5 – 15 mm), arkusze 1000 x 1000 mm (grubość 8 – 50 mm) ,
  • Temperatura stosowania: -50/+120°C,
  • Odporność: UV, warunki atmosferyczne – dobra ,
  • Klasa palności: brak

            GUMA SBN guma olejoodporna

  • Skład: NBR/SBR,
  • Twardość wg normy ASTM D2240 (+/- 5%) A: 70′Sh,
  • Kolor: czarny,
  • Rozmiar: rolka 1200 mm x 12 mb (grubość 1-4 mm), 1200 mm x 5 mb (grubość 5-15 mm), arkusze 1000 x 1000 mm (grubość 8-50 mm),
  • Temperatura stosowania: -50/+120°C,
  • Odporność: oleje, UV, warunki atmosferyczne, para wodna – bardzo dobra ,
  • Klasa palności: brak

            GUMA SBE guma kwasoodporna

  • Skład: EPDM/SBR,
  • Twardość wg normy ASTM D2240 (+/- 5%) A: 65, A0: 80′Sh,
  • Kolor: czarny,
  • Rozmiar: rolka 1200 mm x 12 mb (grubość 1-3 mm), 1200 mm x 5 mb (grubość 5-15 mm), arkusze 1000 x 1000 mm (grubość 8-50 mm) ,
  • Temperatura stosowania: -45/+80°C,
  • Odporność: kwasy rozcieńczone, ozon, UV, warunki atmosferyczne – bardzo dobra ,
  • Klasa palności: brak

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • W naszej ofercie dostępna jest mikroguma techniczna w postaci arkuszy o różnych grubościach, arkuszy samoprzylepnych oraz wyrobów takich jak: wykroje, taśmy, elementy jedno i dwustronnie lepne produkowane na zamówienia, według zapotrzebowania klienta.

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

   

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna z mikrogumy porowatej technicznej … do przyłbic

      Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej technicznej.

OPIS:

 • Mikroguma techniczna jest to guma porowata zamkniętokomórkowa, przeznaczona do większości typowych zastosowań przemysłowych i innych.

ZASTOSOWANIE:

 • uszczelnienia,
 • dylatacje, antywibracje,
 • podkładki, przekładki,
 • wytłumienia, izolacje,
 • podkładki pod myszki,
 • nóżki i stópki antypoślizgowe,
 • elementy dwustronnie lepne do produkcji kartek pocztowych,
 • elementy montażowe,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej,
 • sprzętu sportowego, myśliwskiego, jeździeckiego.
OGÓLNE PARAMETRY:
 • Zakres grubości: od 0,8 mm do 48 mm (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie),
 • Gęstość od 65 do 200 kg/m3,
 • Twardość od 20 do 40°Sh,
 • Kolor: czarny.

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

           MIKROGUMA N 65

  • Skład: guma porowata nitrylowa,
  • Gęstość: 65 kg/m3,
  • Twardość wg normy ASTM D2240, +/- 5%: A0: 15′Sh, 00: 40′Sh,
  • Kolor: czarny,
  • Temperatura stosowania: -40/+105°C,
  • Odporność: kwasy, oleje, woda-b.dobra ,
  • Klasa palności: C-s3 (PN-EN 13501).

            MIKROGUMA NB 190

  • Skład: guma porowata nitrylowa,
  • Gęstość: 65 kg/m3,
  • Twardość wg normy ASTM D2240, +/- 5%: A0: 15′Sh, 00: 40′Sh
  • Kolor: czarny,
  • Temperatura stosowania: -40/+105°C,
  • Odporność: kwasy, oleje, woda-b.dobra
  • Klasa palności: C-s3 (PN-EN 13501).

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • W naszej ofercie dostępna jest mikroguma techniczna w postaci arkuszy o różnych grubościach, arkuszy samoprzylepnych oraz wyrobów takich jak: wykroje, taśmy, elementy jedno i dwustronnie lepne produkowane na zamówienia, według zapotrzebowania klienta.

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

 Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR  Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna z mikrogumy porowatej NBR … do przyłbic

      Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej NBR.

OPIS:

 • Mikroguma (guma porowata) NBR jest to guma spieniona, zamknięto- komórkowa, na bazie syntetycznego kauczuku NBR.
 • Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy NBR charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na działanie tlenu i ozonu oraz czynników atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE:

 • uszczelnienia,
 • dylatacje, antywibracje,
 • podkładki, przekładki,
 • wytłumienia, izolacje,
 • podkładki pod myszki,
 • nóżki i stópki antypoślizgowe,
 • elementy dwustronnie lepne do produkcji kartek pocztowych,
 • elementy montażowe,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej,
 • sprzętu sportowego, myśliwskiego, jeździeckiego.
OGÓLNE PARAMETRY:
 • Zakres grubości: od 0,8 mm do 48 mm (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie),
 • Gęstość 190 kg/m3,
 • Kolor: czarny.

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

          MIKROGUMA NBR NB 190
  • Skład: guma porowata NBR + PVC,
  • Gęstość: 190 kg/m3,
  • Twardość wg normy ASTM D2240, +/-5: A0 – 22′Sh, 00 – 52′Sh,
  • Kolor: czarny,
  • Rozmiar arkusza: 1000 x 2000 mm,
  • Temperatura stosowania: -20/+100°C,
  • Odporność: kwasy, zasady, UV, warunki atmosferyczne – b.dobra, oleje – dobra,
  • Klasa palności: FMVSS302, UI94 HBF

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • W naszej ofercie dostępna jest mikroguma NBR w postaci arkuszy o różnych grubościach, arkuszy samoprzylepnych oraz wyrobów takich jak: wykroje, taśmy, elementy jedno i dwustronnie lepne produkowane na zamówienia, według zapotrzebowania klienta.

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

 Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR  Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna z mikrogumy porowatej kopolimer EVA … do przyłbic

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej kopolimer EVA.

OPIS:

 • Mikroguma (guma porowata, pianka, kopolimer) EVA, znana również jako pianka EVA dekoracyjna, pianka kreatywna lub pianka ozdobna EVA, jest to mikroguma zamkniętokomórkowa, na bazie kopolimeru EVA,
 • Kopolimer EVA charakteryzuje się odpornością na kwasy, zasady, UV, warunki atmosferyczne i wodę. Produkowany jest w różnych kolorach, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie m.in. w branży reklamowej, plastycznej i innych, w których jest to wymagane.

ZASTOSOWANIE:

 • produkty reklamowe i dekoracyjne,
 • gadżety reklamowe, ekspozytory, wypełnienia opakowań,
 • podkładki pod myszki i inne gadżety biurowe,
 • nóżki i stópki antypoślizgowe, pod meble, lampy, wyroby dekoracyjne i inne
 • elementy do produkcji kartek pocztowych (mikroguma EVA dwustronnie lepna)
 • artykuły dla plastyków,
 • tworzenie strojów cosplay,
 • uszczelki i uszczelnienia, do zastosowań przemysłowych i drobnej produkcji,
 • elementy antypoślizgowe w przemyśle i małej produkcji, np. podkładki pod wyroby gotowe, chwytaki w maszynach,
 • przekładki dylatacyjne i antywibracyjne, jednorodne i wielowarstwowe,
 • podkładki, przekładki wytłumiające drgania, niwelujące nierówności, antypoślizgowe, ochronne,
 • bariera przed wodą, wilgocią, kurzem, pyłem,
 • wytłumienia i izolacje termiczne i akustyczne,
 • elementy montażowe (dwustronnie lepne), niwelujące nierówności podłoża i redukujące drgania,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, sprzętu sportowego i jeździeckiego.
OGÓLNE PARAMETRY:
 • Zakres grubości: od 0,8 mm do 98 mm (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie),
 • Gęstość od 30 do 200 kg/m3
 • Twardość od 9 do 58°Sh
 • Kolor: czarny i inne na zamówienie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

 • Mikrogumy EVA:  EVA 100, EVA 200, EVA EF 15
 • Mikroguma EVA + PE: EVA EV 30
 • Mikrogumy EPDM + EVA:  EVA KF 60, EVA TF
NAZWA SKŁAD GĘSTOŚĆ TWAR­DOŚĆ (SHORE) GRU­BOŚĆ KOLOR STRUK­TURA PALNOŚĆ ODPOR­NOŚĆ
EVA 100 EVA 100 kg/m3 A – 30
A0 – 50
00 – 70
0,8 – 40 mm różne komórki zamknięte UV, warunki atmosferyczne, oleje, woda, wilgoć. Temperatura -10/+70’C.
EVA 200 EVA 200 kg/m3 A – 33
A0 – 50
00 – 80
0,8 – 38 mm różne komórki zamknięte UV, warunki atmosferyczne, oleje, woda, wilgoć. Temperatura -10/+70’C.
EVA EF 15 EVA 45 kg/m3 A0 – 15
00 – 45
2 – 57 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, oleje, woda, wilgoć, kwasy, zasady. Temperatura -10/+70’C
EVA 30 EVA + PE 30 kg/m3 A0 – 9
00 – 33
2 – 98 mm szary, biały komórki zamknięte UV, warunki atmosferyczne, oleje, woda, wilgoć. Temperatura -10/+70’C
EVA KF 60 EPDM + EVA 60 kg/m3 A0 – 17
00 – 45
2 – 57 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć, kwasy, zasady. Temperatura -30/+75’C.
EVA TF EPDM + EVA 100 kg/m3 A0 – 23
00 – 53
0,8 – 48 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć, kwasy, zasady. Temperatura -40/+90’C.

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Mikrogumy EVA dostępne są w postaci wyjściowej arkuszy o różnych grubościach, w różnych kolorach, bez kleju lub samoprzylepnych jedn  albo dwustronnie lepne.
 • Oferujemy również szeroką gamę różnego rodzaju wyrobów gotowych, takich jak formatki i wykroje o dowolnych kształtach, taśmy samoprzylepne i bez kleju, elementy montażowe i dystansowe jedno- i dwustronnie klejące itd., wykonywane na zamówienie, o parametrach według zapotrzebowania klienta.

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny i inne na zamówienie.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

   

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna z mikrogumy porowatej SBR … do przyłbic

      Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR.

OPIS:

 • Mikroguma (guma porowata) SBR jest to guma spieniona na bazie kauczuku SBR.
 • Kauczuk SBR należy do najbardziej rozpowszechnionych kauczuków syntetycznych.
 • Charakteryzuje się odpornością na kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i wodę.

ZASTOSOWANIE:

 • uszczelnienia,
 • dylatacje, antywibracje,
 • podkładki, przekładki,
 • wytłumienia, izolacje,
 • elementy antypoślizgowe,
 • podkładki pod myszki,
 • nóżki i stópki antypoślizgowe,
 • gadżety reklamowe,
 • elementy dwustronnie lepne do produkcji kartek pocztowych,
 • elementy montażowe,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • uszczelnienia włazów,
 • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, sprzętu sportowego, myśliwskiego, jeździeckiego.
OGÓLNE PARAMETRY:
 • Zakres grubości: od 2 mm do 35 mm (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie),
 • Gęstość od 150 do 700 kg/m3
 • Twardość od 40 do 50°Sh
 • Kolor: czarny i inne na zamówienie.

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

               MIKROGUMA SBR G/S
  • Skład: SBR + PS,
  • Struktura: komórki zamknięte,
  • Gęstość: 300 kg/m3,
  • Twardość wg normy ASTM D2240: (+/- 5%) A: 57, A0: 75, 00: 90′Sh
  • Kolory: różne
  • Rozmiar arkusza: 700 x 900 (+/-) 50 mm,
  • Temperatura stosowania: -40/+90°C,
  • Odporność: kwasy, zasady, oleje – dobra, woda – bardzo dobra,
  • Klasa palności: brak
               MIKROGUMA SBR P 700
  • Skład: NR + SBR,
  • Struktura: komórki częściowo zamknięte,
  • Gęstość: 700 kg/m3,
  • Twardość wg normy ASTM D2240 (+/- 5%) A: 27, A0: 47, 00: 73′Sh,
  • Kolor: czarny,
  • Rozmiar arkusza: 1000 x 1000 mm,
  • Temperatura stosowania: -45/+70°C,
  • Odporność: woda, wibracje, uderzenia – bardzo dobra,
  • Klasa palności: brak

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • W naszej ofercie dostępna jest mikroguma SBR w postaci arkuszy o różnych grubościach, arkuszy samoprzylepnych oraz wyrobów takich jak: wykroje, taśmy, elementy jedno i dwustronnie lepne produkowane na zamówienia, według zapotrzebowania klienta.

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny i inne na zamówienie.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

 Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR  Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy porowatej SBR

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna z mikrogumy neoprenowej CR … do przyłbic

     Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CR Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CR

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CR.

OPIS:

 • Mikroguma (guma porowata) neoprenowa jest to guma spieniona, zamkniętokomórkowa, na bazie kauczuku CR.
 • Kauczuk chloroprenowy CR, nazywany także kauczukiem neoprenowym, charakteryzuje się wysoką odpornością na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i na płomienie; odporny jest również na oleje i smary, oleje mineralne, alkohole i glikole, czynniki chłodzące (freony), rozcieńczone kwasy, zasady i wodę.

ZASTOSOWANIE:

 • różnego rodzaju wyroby dla branży automotive,
 • uszczelki, podkładki, przekładki w miejscach narażonych na działanie olejów i smarów,
 • uszczelki i uszczelnienia, do zastosowań przemysłowych (szczególnie automotive) i rzemieślniczych,
 • elementy antypoślizgowe w przemyśle i małej produkcji, np. podkładki pod wyroby gotowe, chwytaki w maszynach,
 • przekładki dylatacyjne i antywibracyjne, jednorodne i wielowarstwowe,
 • podkładki, przekładki wytłumiające drgania, niwelujące nierówności, antypoślizgowe, ochronne,
 • bariera przed wodą, wilgocią, olejem, kurzem, pyłem,
 • wytłumienia i izolacje termiczne i akustyczne,
 • elementy montażowe (dwustronnie lepne), niwelujące nierówności podłoża i redukujące drgania,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • uszczelnienia włazów, drzwi,
 • wysokiej jakości wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, sprzętu sportowego i jeździeckiego,
 • podkładki pod myszki i inne gadżety biurowe,
 • nóżki i stópki antypoślizgowe, pod meble, lampy, wyroby dekoracyjne i inne.
 • gadżety reklamowe, ekspozytory, wypełnienia opakowań,
 • produkty reklamowe i dekoracyjne.
OGÓLNE PARAMETRY:
 • Zakres grubości: od 2 mm do 35 mm (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie),
 • Gęstość od 120 do 160 kg/m3,
 • Twardość od 40 do 50°Sh,
 • Kolor: czarny

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CR

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

               NEOPREN CR 160
  • Skład: NEOPREN CR,
  • Gęstość: 160 kg/m3,
  • Struktura: komórki zamknięte,
  • Twardość Shore: A0 – 15, 00 – 45 (+/-5),
  • Kolor: czarny,
  • Rozmiar arkusza: 1000 x 2000 mm,
  • Zakres grubości: 0,8 – 48 mm,
  • Temperatura stosowania: -40/+100°C,
  • Odporność: UV, kwasy, zasady, warunki atmosferyczne, oleje – bardzo dobra
  • Klasa palności: samogasnąca FMVSS302, UL 94 HF1
               NEOPREN 200
  • Skład: NEOPREN CR,
  • Gęstość: 200 kg/m3,
  • Struktura: komórki zamknięte ,
  • Twardość Shore: A0 – 25, 00 – 55 (+/-5)br> Kolor: czarny,
  • Rozmiar arkusza: 1000 x 2000 mm,
  • Zakres grubości: 0,8 – 38 mm,
  • Temperatura stosowania: -20/+100°C,
  • Odporność: UV, kwasy, zasady, warunki atmosferyczne, oleje – bardzo dobra,
  • Klasa palności: samogasnąca FMVSS302, UL 94 HF1

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Mikrogumy neoprenowe CR  dostępne są w postaci wyjściowej arkuszy 1000 x 2000 mm o różnych grubościach.
 • Oferujemy również szeroką gamę różnego rodzaju wyrobów gotowych, takich jak arkusze jedno- lub dwustronnie lepne, wykroje, taśmy, formatki, elementy o różnych kształtach, w wersji bez kleju, jedno i dwustronnie klejącej itd., wykonywane na zamówienie, o parametrach według zapotrzebowania klienta.

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

 Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CR  Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CR Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CRTaśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy neoprenowej CR

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna z mikrogumy EPDM (sztuczny kauczuk)

      

Taśma piankowa jednostronnie klejąca z mikrogumy EPDM.

OPIS:

 • Taśmy z mikrogum i gum porowatych EPDM są to taśmy jednostronnie lepne, produkowane na bazie zamkniętokomórkowych gum porowatych.
 • Taśmy produkowane są w grubościach od 1 do 25 mm (większe grubości produkowane są techniką laminowania-klejenia), w gęstościach od 30 do 700 kg/m3.
 • Dostępne szerokości taśm: w zależności od rodzaju i grubości gumy od 5 do 1000 mm, dostępne kolory – różne, w zależności od rodzaju mikrogumy.
 • Taśmy produkowane są w podstawowych odcinkach o długości od ok. 10 do 2000m (długość odcinka uzależniona jest od rozmiarów wyjściowego arkusza, z którego wycinana jest taśma), możliwe jest również trwałe łączenie odcinków wyjściowych w taśmy o większych długościach.

ZASTOSOWANIE:

 • budowlane taśmy wiatroizolacyjne,
 • antywibracje,
 • uszczelnienia,
 • jako taśmy dystansowe,
 • wygłuszenia,
 • łączenie otulin,
 • izolacja rur i przewodów,
 • izolacja blach dachowych,
 • izolacja w stolarce budowlanej,
 • izolacja między balami drewnianymi,
 • izolacja w konstrukcjach elewacyjnych,
 • uszczelnienia i izolacje technologiczne odporne na warunki atmosferyczne, wilgotność, oleje, kwasy i częste zmiany temperatur,
 • uszczelnienia włazów odporne na wodę morską,
 • jako taśmy antypoślizgowe,
 • taśmy usztywniające i wypełniające przy produkcji odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu sportowego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
 • wyściółka doczołowa przy produkcji przyłbic ochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

SKŁAD GĘSTOŚĆ TWAR­DOŚĆ (SHORE) GRU­BOŚĆ KOLOR STRUK­TURA PALNOŚĆ ODPOR­NOŚĆ
EPDM 80 kg/m3 A0 – 15
00 – 40
0,8 – 48 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć, kwasy, zasady. Temperatura -40/+90’C.
EPDM 155 kg/m3 A0 – 20
00 – 52
0,8 – 48 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć. Temperatura -40/+90’C.
EPDM 120 kg/m3 A0 – 18
00 – 50
0,8 – 48 mm czarny, szary, biały „natural” komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć. Temperatura -40/+95’C.
EPDM 60 kg/m3 00 – 10 4 – 40 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć. Temperatura -40/+100’C.
EPDM + EVA 60 kg/m3 A0 – 17
00 – 45
2 – 57 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć, kwasy, zasady. Temperatura -30/+75’C.
EPDM + EVA 100 kg/m3 A0 – 23
00 – 53
0,8 – 48 mm czarny komórki zamknięte samogasnąca FMVSS302 UV, warunki atmosferyczne, woda, wilgoć, kwasy, zasady. Temperatura -40/+90’C.

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Mikroguma EPDM dostępne są w postaci wyjściowej arkuszy o różnych grubościach lub nawojów (na zamówienie) oraz różnego rodzaju wyrobów gotowych, takich jak arkusze jedno-lub dwustronnie lepne, wykroje, taśmy, formatki, elementy o różnych kształtach jedno- i dwustronnie klejące, produkowane na zamówienie, o parametrach według zapotrzebowania klienta.
 • Formaty: rolki o dowolnych szerokościach od 6 do 1 500mm i nawoju od 5 do 50mb.
 • Istnieje możliwość zamówienia wykrojów lub gotowych pociętych już pasków o odpowiedniej szerokości i długości.
 • Grubości: od 1mm do 10mm z możliwością wykonania większej grubości a (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie czyli klejenie dwóch mikrogum ze sobą razem)
 • Rdzeń: 76mm (3 cale).

Tabela Rozmiarów – Uszczelki mikroporowate EPDM

Wymiar (mm) Długość nawoju (m) Kolory
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 1,5 x 5 10 czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 1,5 x 10 10 czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 1,5 x 15 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 1,5 x 20 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 1,5 x 25 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 1,5 x 30 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 5 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 10 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 15 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 20 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 25 10
czarny | biały
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 30 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 35 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 40 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 50 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 80 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 2 x 100 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 5 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 10 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 15 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 20 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 25 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 30 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM -3 x 35 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 40 10 czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 50  10 czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 80 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 3 x 100 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 4 x 20 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 5 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 10 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 15 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 20 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 25 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 30 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 35 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 40 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 50 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 60 10
czarny | biały | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 80 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 80 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 5 x 100 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 6 x 6 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 6 x 50 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 7 x 15 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 7 x 20 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 8 x 8 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 8 x 10 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 8 x 15 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 8 x 20 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 8 x 50 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 8 x 60 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 8 x 80 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 8 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 10 10
czarny | biały |szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 15 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 20 10
czarny | biały |szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 25 10
czarny | biały |szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 30 10
czarny | biały |szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 35 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 40 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 50 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 60 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 70 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 80 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 100 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 10 x 150 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 12 x 10 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 12 x 12 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 10 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 15 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 20 10
czarny | szary
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 25 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM -15 x 30 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 35 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 40 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 45 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 50 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 60 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 15 x 100 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 15 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 20 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 25 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 30 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 40 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 50 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 80 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 20 x 100 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 25 x 25 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 30 x 30 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 40 x 40 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 40 x 50 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 50 x 50 10
czarny
Uszczelka gumowa mikroporowata EPDM – 50 x 60
10
czarny
 • Istnieje możliwość wykonania uszczelek bez kleju oraz w wymiarze na specjalne zamówienie,
 • Potrzebujesz inny wymiar którego nie ma w tabeli żaden problem wykonamy.

WŁAŚCIWOŚCI:

WŁAŚCIWOŚCI
Baza kauczukowa: Etylenowo-propylenowy EPDM
Gęstość: 120-140 kg/m3
Struktura gumy: Komórkowa zamknięta, bez naskórka
Wchłanialność: Do 1,5 %
Temp. stosowania: -40oC do 100 oC
Twardość: ~10-12o Shore A
Warunki: Ozonoodporna, 120h/205 pphm
Rodzaj kleju: Akrylowy

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Czarny,
 • Biały (naturalny),
 • Szary.
OPIS (garść informacji):
 • Mikroguma (guma porowata) EPDM jest to guma spieniona (komórkowa) na bazie kauczuku EPDM.
 • Kauczuk etylenowo – propylenowy EPDM charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na działanie tlenu i ozonu, czynników atmosferycznych oraz na starzenie cieplne.
 • Nadaje się do użytkowania na zewnątrz oraz w pomieszczeniach, można ją stosować w miejscach narażonych na działanie promieniowania UV, wody wilgoci, warunków atmosferycznych. Mikrogumy EPDM dostępne są w postaci wyjściowej arkuszy o różnych grubościach lub nawojów (na zamówienie) oraz różnego rodzaju wyrobów gotowych, takich jak arkusze jedno-lub dwustronnie lepne, wykroje, taśmy, formatki, elementy o różnych kształtach jedno- i dwustronnie klejące, produkowane na zamówienie, o parametrach według zapotrzebowania klienta.
  Podstawowe zastosowania:
  • uszczelki, podkładki, przekładki w miejscach narażonych na działanie promieniowania UV, warunki atmosferyczne, wodę i wilgoć,
  • uszczelki i uszczelnienia, do zastosowań przemysłowych i w drobnej produkcji,
  • elementy antypoślizgowe w przemyśle i małej produkcji, np. chwytaki w maszynach, podkładki pod wyroby gotowe,
  • przekładki dylatacyjne i antywibracyjne, jednorodne i wielowarstwowe,
  • podkładki, przekładki wytłumiające drgania, niwelujące nierówności, antypoślizgowe, ochronne,
  • wytłumienia i izolacje termiczne i akustyczne,
  • elementy montażowe dwustronnie lepne, niwelujące nierówności podłoża i redukujące drgania,
  • bariera przed wodą, wilgocią (wyłącznie mikroguma o strukturze zamkniętokomórkowej)
  • odbojniki, elementy dystansowe,
  • uszczelnienia włazów, drzwi,
  • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, sprzętu sportowego i jeździeckiego,
  • podkładki pod myszki i inne gadżety biurowe,
  • nóżki i stópki antypoślizgowe, pod meble, lampy, wyroby dekoracyjne i inne.
  • gadżety reklamowe, ekspozytory, wypełnienia opakowań,
  • produkty reklamowe i dekoracyjne.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna chemiczna z PE (polietylenu) … do przyłbic

   

Taśma piankowa jednostronnie klejąca chemiczna z PE (polietylenu).

OPIS:

 • Taśma z pianki PE (polietylenowa) chemiczna jest chemicznie sieciowana pianka PE wykonana ze średnio twardej pianki zamknięto-komórkowej o grubości 1mm, 2mm, 3mm, 4mm i 5mm i więcej i gęstości od 25 do 200kg/m3 pokrytej z jednej strony warstwą klejową z Akrylu, Hot-Melt (kauczuk syntetyczny) lub Solventu (kauczuk naturalny) zabezpieczoną papierem silikonowym lub woskowanym.
 • Taśma z pianki PE (polietylenowa) chemiczna jest to sieciowana chemiczne pianka polietylenowa o strukturze zamknięto-komórkowej, odporna na działanie wody, wilgoci, UV i warunków atmosferycznych.
 • Taśma z samoprzylepnej pianki PE ze względu na swoje właściwości jest doskonałym materiałem stosowanym do różnego rodzaju wygłuszeń i uszczelnień. 
 • W naszej ofercie dostępna jest pianka PE fizycznie sieciowana w postaci nawojów i arkuszy o różnych grubościach, nawojów i arkuszy samoprzylepnych oraz wyrobów takich jak: wykroje, kształtki, formatki, taśmy, elementy jedno i dwustronnie lepne produkowane na zamówienia, według projektu klienta.
 • Taśma z samoprzylepnej pianki PE jest odporna na UV, warunki atmosferyczne,
 • Taśma z samoprzylepnej pianki PE jest samogasnąca bez klasy palności.

ZASTOSOWANIE:

 • izolacje pod wylewki, parkiety, panele,
 • uszczelki do nakrętek i pojemników,
 • wkładki i podpiętki do butów,
 • specjalistyczne taśmy montażowe, elementy i wykroje montażowe,
 • taśmy akustyczne,
 • uszczelnienia konstrukcyjne i dachowe, – uszczelki i uszczelnienia,
 • dylatacje, antywibracje,
 • podkładki, przekładki,
 • wytłumienia, izolacje akustyczne i termiczne,
 • podkładki pod myszki, gadżety reklamowe,
 • elementy dwustronnie lepne do produkcji kartek pocztowych,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • uszczelnienia włazów,
 • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, sprzętu sportowego, myśliwskiego, jeździeckiego,
 • wkładki i usztywnienia ortopedyczne.
 • wyściółka doczołowa przy produkcji przyłbic ochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna
Gęstość kg/ m3 30 do 90
Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłużne kPa 290
Wytrzymałość na rozciąganie – poprzeczne kPa 200
Wydłużenie przy zerwaniu – wzdłużne % 100
Wydłużenie przy zerwaniu – poprzeczne % 90
Wytrzymałość na ściskanie 21% – 32kPa

47% – 95kPa

Odkształcenie trwałe po uwolnieniu (22h, 50%, 230C) Po 0,5h – 20%

Po 24h – 12%

Przewodność cieplna W/mK 0,033 przy 10 oC

0,037 przy 40 oC

Zakres temperatur (zmiana wymiaru do 5%) oC -80 … +100
Absorpcja wody po 7 dniach <0,6

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: rolki o dowolnych szerokościach od 6 do 1 500mm i nawoju od 5 do 50mb.
 • Istnieje możliwość zamówienia wykrojów lub gotowych pociętych już pasków o odpowiedniej szerokości i długości.
 • Grubości: od 1mm do 10mm z możliwością wykonania większej grubości a (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie czyli klejenie dwóch pianek ze sobą razem)
 • Rdzeń: 76mm (3 cale).

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Biały,
 • Antracyt (szary).

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY pianka jednostronnie przylepna fizyczna z PE (polietylenu) … do przyłbic

   

Taśma piankowa jednostronnie klejąca fizyczna z PE (polietylenu).

OPIS:

 • Taśma z pianki PE (polietylenowa) fizyczna jest wykonana ze średnio twardej pianki zamknięto-komórkowej o grubości 1mm, 2mm, 3mm, 4mm i 5mm i więcej i gęstości od 25 do 200kg/m3 pokrytej z jednej strony warstwą klejową z Akrylu, Hot-Melt (kauczuk syntetyczny) lub Solventu (kauczuk naturalny) zabezpieczoną papierem silikonowym lub woskowanym.
 • Taśma z pianki PE (polietylenowa) fizyczna jest to sieciowana fizycznie pianka polietylenowa o strukturze zamknięto-komórkowej, odporna na działanie wody, wilgoci, UV i warunków atmosferycznych.
 • Taśma z samoprzylepnej pianki PE ze względu na swoje właściwości jest doskonałym materiałem stosowanym do różnego rodzaju wygłuszeń i uszczelnień.
 • W naszej ofercie dostępna jest pianka PE fizycznie sieciowana w postaci nawojów i arkuszy o różnych grubościach, nawojów i arkuszy samoprzylepnych oraz wyrobów takich jak: wykroje, kształtki, formatki, taśmy, elementy jedno i dwustronnie lepne produkowane na zamówienia, według projektu klienta.

ZASTOSOWANIE:

 • izolacje pod wylewki, parkiety, panele,
 • uszczelki do nakrętek i pojemników,
 • wkładki i podpiętki do butów,
 • specjalistyczne taśmy montażowe, elementy i wykroje montażowe,
 • taśmy akustyczne,
 • uszczelnienia konstrukcyjne i dachowe, – uszczelki i uszczelnienia,
 • dylatacje, antywibracje,
 • podkładki, przekładki,
 • wytłumienia, izolacje akustyczne i termiczne,
 • podkładki pod myszki, gadżety reklamowe,
 • elementy dwustronnie lepne do produkcji kartek pocztowych,
 • odbojniki, elementy dystansowe,
 • uszczelnienia włazów,
 • wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, sprzętu sportowego, myśliwskiego, jeździeckiego,
 • wkładki i usztywnienia ortopedyczne.
 • wyściółka doczołowa przy produkcji przyłbic ochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna
Gęstość kg/ m3 25 do 200
Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłużne kPa 280
Wytrzymałość na rozciąganie – poprzeczne kPa 190
Wydłużenie przy zerwaniu – wzdłużne % 110
Wydłużenie przy zerwaniu – poprzeczne % 95
Wytrzymałość na ściskanie 22% – 32kPa

48% – 95kPa

Odkształcenie trwałe po uwolnieniu (22h, 50%, 230C) Po 0,5h – 19%

Po 24h – 11%

Przewodność cieplna W/mK 0,031 przy 10 oC

0,036 przy 40 oC

Zakres temperatur (zmiana wymiaru do 5%) oC -80 … +100
Absorpcja wody po 7 dniach <0,5

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: rolki o dowolnych szerokościach od 6 do 1 200mm i nawoju od 5 do 50mb.
 • Istnieje możliwość zamówienia wykrojów lub gotowych pociętych już pasków o odpowiedniej szerokości i długości.
 • Grubości: od 1mm do 10mm z możliwością wykonania większej grubości a (większe grubości uzyskiwane są przez laminowanie czyli klejenie dwóch pianek ze sobą razem)
 • Rdzeń: 76mm (3 cale).

DOSTĘPNE KOLORY:

 • Biały,
 • Antracyt (szary).

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-ONE-SIDED TAPE STICKY PS 3301 pianka jednostronnie przylepna z PE

PS 3301
PS 3301

Pianka akustyczna PS 3301 specjalistyczna taśma piankowa jednostronnie klejąca dla budownictwa z PE.

OPIS:

 • Taśma specjalistyczna samoprzylepna z pianki PE typ PS3301 jest wykonana ze średnio twardej pianki zamknięto-komórkowej o grubości 3mm, 4mm i 5mm i gęstości 33kg/m3 pokrytej z jednej strony warstwą klejową hot-melt zabezpieczoną papierem silikonowym.
 • Taśma z samoprzylepnej pianki PE ze względu na swoje właściwości jest doskonałym materiałem stosowanym do różnego rodzaju wygłuszeń i uszczelnień.
 • Stosowana jest na konstrukcje metalowe pod płyty karton-gips, podklejana do profili montowanych na ścianach, podłogach i suficie w celu podniesienia izolacji akustycznej zabudowy gipsowo-kartonowej, zamortyzowania drgań i izolowania stykających się powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

 • uszczelnianie i wyrównywanie nierównych powierzchni.
 • wyciszanie.
 • wypełnianie wolnych przestrzeni.
 • zabezpieczenie amortyzujące.
 • zabezpieczenie przeciw przenikaniu powietrza i wody.
 • zabezpieczenie przeciw korozji elektrolitycznej.
 • pomocnicze do montażu mat.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna
Gęstość kg/ m3 30
Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłużne kPa 320
Wytrzymałość na rozciąganie – poprzeczne kPa 205
Wydłużenie przy zerwaniu – wzdłużne % 130
Wydłużenie przy zerwaniu – poprzeczne % 115
Wytrzymałość na ściskanie 25% – 32kPa

50% – 95kPa

Odkształcenie trwałe po uwolnieniu (22h, 50%, 230C) Po 0,5h – 21%

Po 24h – 13%

Przewodność cieplna W/mK 0,034 przy 10oC

0,038 przy 40 oC

Zakres temperatur (zmiana wymiaru do 5%) oC -80 … +100
Absorpcja wody po 7 dniach <1

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: rolki o dowolnych szerokościach od 5 do 1200mm i nawoju 30mb.
 • Grubości: 3.0mm, 4,0mm, 5,0mm.
 • Rdzeń: 76mm.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się, że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×