+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

SCAPA 3829

Scapa 3829
Scapa 3829

Scapa 3829 taśma z pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3829 jest pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze czarnym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej pianki polietylenowej.
 • Z jednej strony pokryta klejem kauczukowym, z drugiej (nielepnej) laminowana folią polietylenową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3824 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Amortyzacja.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Wypełnianie szczelin i luk.
 • Antypoślizgowa.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 20% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +80 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej kauczukowy hot-melt wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporna zgodnie z DIN 4102, part 1, B3 oraz PN-EN 13501-1:2010 klasa E

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po

1 minucie

N/cm2 2.5 Scapa F4
Siła do kompresji 30% N/cm2 3.0 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 55 Scapa F16
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.052 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 6.0mm, 10.0mm (1.0mm, 5.0mm na zamówienie).
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3829
Scapa 3829

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3824

Scapa 3824
Scapa 3824

Scapa 3824 taśma z pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3824 jest pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze białym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej pianki polietylenowej.
 • Z jednej strony pokryta klejem kauczukowym, z drugiej (nielepnej) laminowana folią polietylenową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3824 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Amortyzacja.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Wypełnianie szczelin i luk.
 • Antypoślizgowa.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 20% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +80 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej kauczukowy hot-melt wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporna zgodnie z DIN 4102, part 1, B3.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie N/cm2 2.5 Scapa F4
Siła do kompresji 30% N/cm2 3.0 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 55 Scapa F16
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.052 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm, 10.0mm (4.00mm, 5.00mm, 6.00mm na zamówienie).
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3824
Scapa 3824

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3599

Scapa 3599
Scapa 3599

Scapa 3599 taśma z bardzo twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3599 jest pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze czarnym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta klejem akrylowym trudnopalnym, z drugiej (nielepnej) pokryta usuwalnym papierem.
 • Skompresowana pianka Scapa 3599 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie instalacji klimatyzacji, wentylacji.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Do amortyzowania i wytłumiania systemów sufitów podwieszanych i podestów podłogowych.
 • W miejscach gdzie wymagane jest stosowanie materiałów trudnopalnych.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Przekładka papierowa pomaga uniknąć odkształceń podczas przygotowania i nakładania pianki.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie N/cm2 4.0 Scapa F4
Wydłużenie do zerwania % >170 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 240 Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 5.5 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 55 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 >90 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.052 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 3.0mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3599
Scapa 3599

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3594

Scapa 3594
Scapa 3594

Scapa 3594 taśma z bardzo twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3594 jest pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze białym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta klejem akrylowym trudnopalnym, z drugiej (nielepnej) pokryta usuwalnym papierem.
 • Skompresowana pianka Scapa 3594 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Do amortyzowania.
 • Do aplikacji wymagających stosowania mocnej pianki.
 • W miejscach gdzie wymagane jest stosowanie materiałów trudnopalnych.
 • Antypoślizgowa.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Przekładka papierowa pomaga uniknąć odkształceń podczas przygotowania i nakładania pianki.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporność zgodnie z BS476: Part 6 : 1989 +A1: 2009 oraz BS476: Part 7: 1997 Class 1.
 • Spełnia wymagania klasy 0 Building Regulations 2000.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po

1 minucie

N/cm2 4.3 Scapa F4
Wydłużenie do zerwania % >200 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 240 Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 5.1 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 45 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 >85 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.052 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 3.0mm, 4,5mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3594
Scapa 3594

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3589

Scapa 3589
Scapa 3589

Scapa 3589 taśma z bardzo twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3589 jest pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze czarnym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, bardzo twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta klejem akrylowym trudnopalnym, z drugiej (nielepnej) zalaminowana folią poliestrową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3589 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Do amortyzowania.
 • W miejscach gdzie wymagane jest stosowanie materiałów trudnopalnych.
 • Antypoślizgowa.
 • Do podwieszanych sufitów i podłóg.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Ochrona i zabezpieczenie w motoryzacji.
 • Uszczelnianie przeciw kurzowi w szpitalach.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Jako rozłączna uszczelka drzwi, paneli, szafek, gablot.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +80 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Laminat foliowy na nielepnej stronie pozwala tworzyć rozłączne uszczelki.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Produkt o dużym stopniu ognioodporności.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporność zgodnie z DIN 4102 część 1, B2, oraz z francuskim standardem M1.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie N/cm2 3.5 Scapa F4
Siła do kompresji 30% N/cm2 5.0 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 70 Scapa F16
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.052 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 3.0mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3589
Scapa 3589

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3509

Scapa 3509
Scapa 3509

Scapa 3509 taśma z twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3509 jest podstawową pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze czarnym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta klejem akrylowym, z drugiej (nielepnej) zabezpieczona przekładką papierową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3509 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Do amortyzowania cięższych elementów.
 • Wypełnianie.
 • Antypoślizgowa.
 • Do zastosowań wymagających przenoszenia dużych obciążeń.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Przekładka papierowa ułatwia obróbkę i nakładanie taśmy.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporność zgodnie z DIN 4102 część 1, B2, oraz PN-EN 13501-1: 2010 klasa E.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie N/cm2 5.0 Scapa F4
Wydłużenie przy zerwaniu % >180 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 220 Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 6.1 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 50 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 66 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.043 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 0.8mm, 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3509
Scapa 3509

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3507

Scapa 3507
Scapa 3507

Scapa 3507 taśma z twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3507 jest podstawową pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze szarym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta klejem akrylowym, z drugiej (nielepnej) zabezpieczona przekładką papierową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3507 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Do amortyzowania cięższych elementów.
 • Wypełnianie.
 • Antypoślizgowa.
 • Do zastosowań wymagających przenoszenia dużych obciążeń.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Przekładka papierowa ułatwia obróbkę i nakładanie taśmy.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporność zgodnie z DIN 4102 część 1, B2, oraz PN-EN 13501-1: 2010 klasa E.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie N/cm2 5.0 Scapa F4
Wydłużenie przy zerwaniu % >180 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 220 Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 6.1 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 50 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 66 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.043 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 0.8mm, 1.5mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3507
Scapa 3507

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3492

Scapa 3492
Scapa 3492

Scapa 3492 taśma z twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Scapa 3492 jest pianką do ochrony szkła.
 • Dostępna w kolorze zielonym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta lekkim klejem akrylowym, z drugiej (nielepnej) zabezpieczona usuwalną przekładką poliestrową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3492 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Zabezpieczenie szkła w transporcie.
 • Separator tafli szkła.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Do amortyzowania.
 • Wypełnianie.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości lekki klej akrylowy nie pozostawiający śladów po zdjęciu pianki.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 0.9 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie N/cm2 6.4 Scapa F4
Wydłużenie przy zerwaniu % >240 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 270 Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 8.7 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 60 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 100 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.043 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 3.0mm, 4.5mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3492
Scapa 3492

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3259

Scapa 3259
Scapa 3259

Scapa 3259 taśma z średnio twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Scapa 3259 jest podstawową pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze czarnym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, średnio twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta klejem akrylowym, z drugiej (nielepnej) zabezpieczona przekładką papierową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3259 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Do amortyzowania.
 • Wypełnianie.
 • Antypoślizgowa.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Przekładka papierowa ułatwia obróbkę i nakładanie taśmy.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Średnia twardość do ogólnych zastosowań ze zbliżonymi właściwościami do Neoprenu.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporność zgodnie z DIN 4102 część 1, B2, oraz PN-EN 13501-1: 2010 klasa E.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po1 minucie N/cm2 2.7 Scapa F4
Wydłużenie przy zerwaniu % >155 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 130 (150 dla grubości 12mm i 15mm) Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 3.2 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 35 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 30 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.052 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm, 7.5mm, 9.0mm, 10.5mm, 12.0mm, 15.0mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3259
Scapa 3259

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

SCAPA 3257

Scapa 3257
Scapa 3257

Scapa 3257 taśma z średnio twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Taśma Scapa 3257 jest podstawową pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji.
 • Dostępna w kolorze szarym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, średnio twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta klejem akrylowym, z drugiej (nielepnej) zabezpieczona przekładką papierową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3257 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.
 • Do amortyzowania.
 • Wypełnianie.
 • Antypoślizgowa.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Przekładka papierowa ułatwia obróbkę i nakładanie taśmy.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Średnia twardość do ogólnych zastosowań ze zbliżonymi właściwościami do Neoprenu.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).
 • Ognioodporność zgodnie z DIN 4102 część 1, B2 • Zgodny z UL®50E File No, MH48938.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 5 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po

1 minucie

N/cm2 2.7 Scapa F4
Wydłużenie przy zerwaniu % >155 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 130 Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 3.2 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 35 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 30 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.052 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3257
Scapa 3257

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×