+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

Instrukcja stosowania taśm klejących -samoprzylepnych

Temperatura przerobu:
Najbardziej odpowiednie dla przerobu taśmy klejącej są temperatury w zakresie od +18°C do +35°C. Przy klejeniu w niższej temperaturze zmniejsza się początkowa siła klejenia. Dotyczy to również materiałów składowanych w innych niż normalne (temp. pokojowa, wilgotność 50 – 70%), należy zatem przed aplikacją przenieść do pomieszczenia spełniającego powyższe warunki min na 5 godzin.

Powierzchnie:

Powierzchnie sklejanych elementów muszą być suche i czyste. Należy unikać zawilgocenia powierzchni klejonego materiału (np. poprzez transport zimnych elementów do ciepłych pomieszczeń). Łączone elementy muszą być pozbawione kurzu, oleju, tłuszczu i środków antyadhezyjnych. Powierzchnie pomalowane i słabo trzymające się muszą zostać zerwane lub wzmocnione.

Czyszczenie powierzchni:

Do oczyszczania powierzchni należy używać tylko czystych ścierek i rozpuszczalników takich jak: benzyna, alkohol, ester, keton, trójchloroetylen.

Docisk ułatwia przyklejenie:

Najlepszy efekt sklejenia uzyskujemy za pomocą rolki dociskowej lub prasy o sile nacisku 10 – 15 N/cm2. Pełną siłę klejenia w wypadku taśm twardych uzyskujemy dopiero po min. 24 godzinach od momentu zastosowania.

Zapobieganie obciążeniom:

Połączenia należy konstruować tak aby nie wystąpiły obciążenia punktowe. Obciążenie na ścinanie i na rozciąganie musi równomiernie rozkładać się na całej klejonej powierzchni. Stałe występowanie naprężeń, szczególnie na brzegach sklejanych elementów, ujemnie wpływa na trwałość połączenia (np.: profile/listwy przyklejane do powierzchni wypukłych muszą być odpowiednio uformowane).

Jakość powierzchni:

Dobranie taśmy o odpowiedniej grubości zapewnia trwałość połączenia zarówno gładkich jak i szorstkich powierzchni. Materiałami, które nie stwarzają problemów przy łączeniu są: metale, powierzchnie lakierowane, wysokoenergetyczne tworzywa sztuczne (np. ABS, poliwęglan, twardy PCW, gładkie drewno, kamień i szkło). W przypadku zmiękczonych tworzyw sztucznych należy zachować ostrożność gdyż reakcja między klejem a środkiem zmiękczającym może zmniejszyć trwałość połączenia. Zastosowanie taśmy na powierzchniach niskoenergetycznych (np. polietylen, polipropylen, tworzywa sztuczne z dodatkami smarującymi, guma) powinno być poprzedzone odpowiednimi testami.

Składowanie taśm:
Taśmy dwustronnie klejące należy składować w temperaturze pokojowej i normalnej wilgotności powietrza (50 – 70%). Taśmy dyspergujące i taśmy z klejem kauczukowym nie powinny być przechowywane dłużej jak 6 miesięcy od daty dostawy, zamknięte w oryginalnym woreczku foliowym ( tylko taśmy dyspergujące).


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×