+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

Podstawowe informacje dotyczące taśm klejących – samoprzylepnych

Współczesny postęp technologiczny wymusza na konstruktorach oraz producentach stosowanie nowych, szybszych i tańszych metod łączenia elementów np. przy pomocy taśm samoprzylepnych. Należy je traktować, jako uzupełnienie dotychczasowych metod i wprowadzać tam, gdzie ich zalety zdecydowanie przewyższają inne stosowane technologie. Często okazuje się, że zastosowanie taśmy samoprzylepnej jest jednym sensownym rozwiązaniem konstrukcyjnym.

OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nośnik:
Jest to materiał np. folia, papier, pianka polietylenowa, na którym naniesiona jest warstwa klejąca.

Podstawowe rodzaje klejów:
Klej dyspersyjny akrylowy, rozpuszczalnikowy klej akrylowy, kauczuk syntetyczny, kauczuk naturalny, klej silikonowy, elastomer, bitum modyfikowany, klej butylowy ….

Grubość:
Jest to całkowita grubość taśmy (nośnika i kleju) bez warstwy ochronnej.

Siła klejenia (przyczepność – adhezja):
Jest to parametr określony w międzynarodowej normie AFERA 4001. Pomiar dokonywany jest w temperaturze +20°C oraz +70°C. Parametr definiowany jest, jako siła odklejania paska taśmy o szerokości 25 mm pod kątem 180° ze stałą prędkością 300 mm/s.

   Adhezja                                                   Kohezja

Adhezja i kohezja
Adhezja i kohezja

Adhezja przy ścinaniu (kohezja):
Jest to parametr określony przez normę AFERA 4012 w temperaturze +20 i +70°C. Jest on definiowany, jako siła działająca równolegle do klejonych powierzchni.

Adhezja i kohezja
Adhezja i kohezja

Szybka przylepność (tack):
Jest to parametr zdefiniowany przez normę AFERA 4015 – pomiar w temp. +20°C. Określa lepność początkową taśmy do podłoża.

Zakres temperaturowy:
Parametr ten określa minimalną i maksymalną temperaturę, przy której taśma zachowuje normalne właściwości klejące.

Materiał ochronny:
Materiał pokrywający warstwę kleju chroniący ją przed zabrudzeniem lub niepożądanym sklejeniem. Jest to przeważnie silikonowy papier lub folia.

Laminaty:
Są to warstwy różnych materiałów połączonych w procesie laminowania w celu otrzymania nowego materiału (nośnika) o określonych parametrach technicznych.

Podstawowe zalety stosowania taśm samoprzylepnych:

  • równomierny rozkład naprężeń w złączu,
  • możliwość łączenia różnych materiałów,
  • prosty, szybki i czysty montaż elementów,
  • odporność na gazy i ciecze,
  • wysoka estetyka,
  • oszczędności materiałów i kosztów produkcji.

Pojęcia podstawowe:

Adhezja:
Jest to siła wiążąca warstwę kleju z powierzchnią ciała stałego.

Kohezja:
Jest to siła wiążąca warstwę kleju wewnątrz jej objętości.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×