+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

SCAPA 1504H

Scapa 1504H
Scapa 1504H

Scapa 1504H taśma tkaninowa szklana – klasa temperaturowa H.

OPIS:

 • Taśma Scapa 1504H jest taśmą z tkaniny szklanej z termoutwardzalnym klejem silikonowym o całkowitej grubości 0,17mm przeznaczoną do ochrony uzwojeń, do izolacji i łączenia uzwojeń przed impregnacją (klasa temperaturowa H – 180°C).

ZASTOSOWANIE:

 • Mocowanie i wzmacnianie cewek i uzwojeń końcowych, odpływowych.
 • Zabezpieczenie uzwojeń i mocowanie do karkasów przed impregnacją. 
 • Mocowanie, wzmacnianie i ochrona wysokotemperaturowych, nielepnych materiałów izolacyjnych.
 • Izolacja przełączników, induktorów, złączek, szyn suchych transformatorów klasy H.
 • Taśma maskująca podczas cynowania falowego.
 • Ochrona, łączenie kabli i wiązkowanie przewodów.
 • Ochrona krawędzi.

ZALETY PRODUKTU:

 • Tkanina szklana zapewnia bardzo dobre ułożenie, przyleganie i znakomite warunki impregnacji.
 • Estetyczne wykończenie kabli miedzianych dużych średnic.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 • Klej termoutwardzalny silikonowy zapewnia optymalną odporność na rozpuszczalniki i lakiery po impregnacji.
 • Znakomita odporność temperaturowa (wyższa od produktu Scapa 1502F).
 • Możliwość nanoszenia napisów, nadruku.
 • Certyfikat UL 510 – Guide OANZ 2 : File E 103655.
 • Odporna na ogień zgodna na UL 510.
 • Temperatura pracy do +180°C (stała) – klasa termiczna H.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Całkowita grubość mm 0,17 AFERA 4006
Siła zrywająca N/cm 300 AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu % 8 AFERA 4005
Przyczepność do stali N/cm 3.8 AFERA 4001
Wytrzymałość dielektryczna kV 2.3 AFERA 4011
Rezystancja MQ 1.5 x 103 AFERA 4010
Współczynnik korozji 0.95
Temperatura pracy °C 180 UL1446
Cykl usieciowania 1h przy 150°C – 2h przy 130°C

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Długość rolki: 33m.
 • Szerokość rolki: 12, 15, 19, 25, 30, 38 i 50mm (inne na zamówienie).
 • Rdzeń: 76mm z logo Scapa.
 • Kolory: biały.
 • Pakowanie: worki foliowe, karton.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. (po tym okresie wzrasta siła klejenia i trudniej rozwija się rolka).

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania i uniknięcia efektu samoistnego odklejania końcówki zwoju.
 • Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 1504H
Scapa 1504H

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×