+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

SCAPA 2527

Scapa 2527

Scapa 2527 taśma o wysokiej przenikalności dielektrycznej do sterowania naprężeń pola.

OPIS:

 • Scapa 2527 jest (bezklejową) elastomeryczną taśmą samowulkanizującą o wysokiej przenikliwości dielektrycznej do sterowania naprężeń pola.
 • Dostępna w kolorze szarym.
 • Wysokiej jakości taśma sterująca, samowulkanizująca się samoistnie.
 • Taśma z nadrukiem CAUTION HIGH K, aby pomyłkowo nie użyć jej niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Taśma odpowiednia do sterowania naprężeniami pola we wszystkich rodzajach połączeń i zakończeń kabli energetycznych średniego napięcia.  

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Całkowita grubość [mm]: 1.00.
 • Siła zrywająca [MPa]: 2.0.
 • Rezystywność [Ohm.m]: 5×1011.
 • Zakres odporności temperaturowej [oC]: od -40 do +100 (krótkotrwale do +120)

ZASTOSOWANIE:

 • Do sterowania naprężeń pola we wszystkich rodzajach połączeń i zakończeniach polimerycznych kabli średnionapięciowych.

ZALETY PRODUKTU:

 • Wyjątkowo dobrze zbalansowane właściwości elektryczne i mechaniczne, które utrzymują się przez okres użycia.
 • Taśma wulkanizuje się szybko pod delikatnym naciskiem, tworząc jednorodną (bez pęcherzyków powietrza) masę.
 • Proces samowulkanizacji nie wymaga dodatkowych zabiegów – nagrzewania czy ściskania. Zachodzi samoistnie.
 • Dzięki wysokiej przenikalności dielektrycznej nawiniętej taśmy możemy efektywnie kontrolować naprężenia pola we wszystkich rodzajach połączeń i zakończeń średnionapięciowych kabli z izolacją polimerową.
 • Szybko wypełnia szczeliny powstałe podczas obróbki kabli.
 • Pozwala na wykonanie znacznie mniejszych połączeń i zakończeń.
 • Szczególnie przydatna w łączeniu kabli z izolacją o zmniejszonej grubości.
 • Połączenie lub zakończenie przy użyciu taśmy może być wykonane szybko.
 • Taśma dostarczana w rolkach w rozmiarach łatwych do ręcznego użycia.
 • Taśma zabezpieczona przed samoistnym zwulkanizowaniem przekładką z tworzywa, którą należy usunąć przed zastosowaniem taśmy .
 • Temperatura pracy w zakresie: -40°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Grubość mm 1
Siła zrywająca MPa 2 BS 903
Wydłużenie do zerwania % 1000 BS 903
Rezystywność Ohm.m 5×10n ASTM D257
Stała dielektryczna 10 ASTM D150
Kąt start dielektrycznych 0.03 ASTM D150
Temperatura pracy °C -40 do +100 krótkotrwale do +120  

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Długość rolki: 1.6, 2.5m, 3m, 5m, 6m.
 • Szerokość rolki: 19mm, 25mm.
 • Rdzeń: 38mm (z tworzywa).
 • Oznakowanie: Scapa lub neutralne.
 • Pakowanie: foliowane rolki z etykietą lub luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.
 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników
 • Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10ºC a +30ºC.
 • Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 60 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Taśma jest wrażliwa na kontakt z olejami i rozpuszczalnikami benzynowymi (włącznie z olejami transformatorowymi i płynami używanymi w impregnacji papierów olejowych).
 • W połączeniach gdzie jest używany olej, należy zastosować ochronę przed bezpośrednim kontaktem taśmy z olejem.
 • Oleje mogą znacząco wpłynąć na właściwości elektryczne taśmy.
 • Do stworzenia bariery ochronnej przed olejem sugerujemy użyć taśmy Scapa 75.
  Scapa 2527
  Scapa 2527

*Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×