+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

SCAPA 3492

Scapa 3492
Scapa 3492

Scapa 3492 taśma z twardej pianki PCV jednostronnie klejąca.

OPIS:

 • Scapa 3492 jest pianką do ochrony szkła.
 • Dostępna w kolorze zielonym.
 • Taśma wykonana z zamknięto-komórkowej, twardej pianki PCV.
 • Z jednej strony pokryta lekkim klejem akrylowym, z drugiej (nielepnej) zabezpieczona usuwalną przekładką poliestrową.
 • Skompresowana pianka Scapa 3492 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE:

 • Zabezpieczenie szkła w transporcie.
 • Separator tafli szkła.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu.
 • Do amortyzowania.
 • Wypełnianie.

ZALETY PRODUKTU:

 • Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -30 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości lekki klej akrylowy nie pozostawiający śladów po zdjęciu pianki.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180o) N/25mm 0.9 Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie N/cm2 6.4 Scapa F4
Wydłużenie przy zerwaniu % >240 Scapa F17
Gęstość Kg/m3 270 Scapa F2
Siła do kompresji 30% N/cm2 8.7 Scapa F4
Twardość w skali Shore’a „00″ 60 Scapa F16
Siła zrywająca N/cm2 100 Scapa F17
Przewodność cieplna (k) W/mK 0.043 Lee’s Disc

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 3.0mm, 4.5mm.
 • Rdzeń: 76m.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
 • Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesiące od daty produkcji.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

UWAGA:

 • Przy zastosowaniu taśm z klejem reagującym na docisk należy upewnić się , że podłoże jest czyste, nie zanieczyszczone olejem, pyłem, kurzem lub innym pozostałościami.
 • Przyczepność powinna być wstępnie, dokładnie sprawdzona przed naklejaniem taśmy na podłożach zawierających plastyfikatory.
Scapa 3492
Scapa 3492

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×