+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

SCAPA 5169

Scapa 5169
Scapa 5169

Scapa 5169 taśma z pianki PCV obustronnie klejąca.

OPIS:

 • Scapa 5169 jest uniwersalną pianką montażową.
 • Dostępna w kolorze czarnym.
 • Taśma wykonana z twardej pianki zamknięto-komórkowej z PCV pokrytej z obu stron klejem akrylowym.
 • Taśma z jednej strony ma zabezpieczającą przekładkę papierową lub foliową, którą należy usunąć podczas montażu.

ZASTOSOWANIE:

 • Do ogólnych zastosowań przy montażu i łączeniu.
 • Do montażu lusterek samochodowych.
 • Do szklenia.
 • Uszczelnianie przeciw przenikaniu wilgoci.
 • Zapobieganie korozji elektrolitycznej.

ZALETY PRODUKTU:

 • Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 7g/cm2.
 • Kompresja minimum 20% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody.
 • Zakres odporności temperaturowej -40 ºC do +70 ºC.
 • Temperatura montażu +10 ºC do +40 ºC.
 • Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy.
 • Wysokiej jakości klej akrylowy z obu stron pianki.
 • Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad.
 • Przekładka papierowa redukuje odkształcenia podczas montażu.
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Odporna na otarcia, korozję i wilgoć.
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem.
 • Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie.
 • Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Gęstość pianki Kg/m3 270 Scapa F2
Przyczepność do stali ( po 10 min. przy kącie odrywania 180o) N/25mm 10 Scapa F9
Siła statyczna ścinająca – 500 godzin (stal nierdzewna) kg/cm2 0.15 Scapa F7
Dynamiczna siła przylegania N/cm2 45 Scapa F12
Odporność na rozciąganie N/cm2 110 Scapa F17
Wydłużenie do zerwania % 220 Scapa F17

* Specyfikacja ta przedstawia średnie wyniki i nie stanowi gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ parametry kleju zmieniają się wraz z temperaturą, a wytrzymałość połączenia taśma – podłoże zależy jeszcze od wielu innych czynników niezależnych od kleju, użytkownik powinien najpierw sam sprawdzić, czy wyrób spełnia jego oczekiwania. Tolerancja pomiarów (+/- 5%).

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule.
 • Grubości: 0.8mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm.
 • Rdzeń: 76mm.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.
 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10ºC a +30ºC.
 • Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.
 • Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.
 • Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.
 • Nie należy montować taśmy w temperaturze poniżej +10 ºC i powyżej +30 ºC.
 • Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności i jest nie mniejszy niż 12 miesięcy.
 • Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.
 • Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.
 • Taśma klei natychmiast.
 • Po kilku sekundach przesunięcie miejsc klejenia lub wyrównanie nie będzie możliwe!
Scapa 5169
Scapa 5169

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×