+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

SCAPA 8705B

Scapa 8705B
Scapa 8705B

SCAPA 8705B taśma samoprzylepna poliestrowa.

OPIS:

 • Taśma Scapa 8705B jest samoprzylepną taśmą wykonaną z folii poliestrowej pokrytej w pełni utwardzonym klejem akrylowym o całkowitej grubości 0,050mm.
 • Taśma rekomendowana jest do ochrony i izolowania uzwojeń i cewek (klasa temperaturowa B +130 ºC)

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Całkowita grubość [mm]: 0.05.
 • Siła zrywająca [N/25mm]: 30.
 • Wydłużenie do zerwania [%]: 80.
 • Przyczepność do stali [N/cm]: 3,5
 • Wytrzymałość dielektryczna [kV]: 5.
 • Wytrzymałość na zerwanie [N/cm]: 35.
 • Wytrzymałość temperaturowa [ºC]: -30 d0 +130.

ZASTOSOWANIE:

 • Zamykanie, mocowanie brzegów folii z tworzyw na skraplaczach.
 • Łączenie i ochrona nielepnych materiałów izolacyjnych pomiędzy warstwami.
 • Mocowanie i łączenie zwojów końcowych, arkuszy miedzianych lub przewodów.
 • Izolacja międzyzwojowa lub międzyfazowa.
 • Mocowanie izolacji zewnętrznej cewek, uzwojeń, transformatorów itp.
 • Ochrona połączeń lutowanych i izolowanie w silnikach.
 • Oznakowanie (może być drukowana).
 • Do testowania przyczepności powłok malarskich i lakierniczych (zgodnie z EN ISO 2409).

ZALETY PRODUKTU:

 • Nośnik PET o grubości 23 mikronów zapewnia lepszą odporność na wilgoć i zmniejsza grubość izolacji.
 • Wyjątkowe wytrzymałość dielektryczna.
 • Klej akrylowy specjalnie przygotowany dla zwiększonej odporności na rozpuszczalniki, freony i oleje transformatorowe.
 • Temperatura pracy ciągła do +130 ºC – klasa B.
 • Dobra przyczepność taśmy odpowiednia do testowania powłok malarskich i lakierniczych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Grubość całkowita mm 0.05 AFERA 5006
Przyczepność do stali N/cm 3.5 AFERA 4001
Wytrzymałość dielektryczna kV 5 AFERA 4011
Wydłużenie do zerwania % 80 AFERA 4005
Wytrzymałość na zerwanie N/cm 35 AFERA 4004

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Kolor: przezroczysty.
 • Długość rolki: 66m.
 • Szerokość rolki: 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm.
 • Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa.
 • Pakowanie: 9mm i 12mm w workach foliowych, pozostałe w celofan z etykietą.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.
 • Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach.
 • Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.
 • Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10ºC a +30ºC.
 • Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń.
 • Przyczepność należy sprawdzić przed zastosowaniem na powierzchniach materiałów, które mogą zawierać plastyfikatory.
Scapa 8705B
Scapa 8705B

* Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×