+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

Scotch®2220

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2220
3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2220

3M™ Taśma elektroizolacyjna samospajalna EPR Scotch® 2220

Taśma samospajalna z tworzywa na bazie EPR do sterowania pola elektrycznego w mufach i głowicach do ekranowanych kabli energetycznych na napięcia do 18/30 kV o izolacji z tworzyw sztucznych. Czarna, z jedną powierzchnią sreb­rzystą. Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawie­rająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki me­talowe tworzące strukturę mikrokondensatorów, dzięki cze­mu jej skuteczna przenikalność dielektryczna względna wy­nosi około 30.

Nawinięcie warstwy taśmy Scotch™ 2220 w obszarach krawędzi ekranów fabrycznych na izolacji kabli energe­tycznych SN powoduje, że naprężenia elektryczne w tych obszarach ulegają wielokrotnemu zmniejszeniu – do war­tości występujących w izolacji kabli. Taśmę nawija się z zak­ładką 50%, srebrzystą powierzchnią na zewnątrz i umiar­kowanym naciągiem, powodującym jej wydłużenie o około 10%.

Szczegóły:

Scotch® 2220 sterująca do ekranowanych kabli energetycznych w mufach i głowicach na napięcia 18/30 KV o izolacji z tworzyw sztucznych.

Scotch 2220 sterująca do ekranowanych kabli energetycznych w mufach i głowicach na napięcia 18/30 KV o izolacji z tworzyw sztucznych. Czarna z jedną powierzchnią srebrzystą. Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawierająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki metalowe tworzące strukturę mikrokondensatorów.

  • Scotch 2220 sterująca do ekranowanych kabli energetycznych w mufach i głowicach na napięcia 18/30 KV o izolacji z tworzyw sztucznych. Czarna z jedną powierzchnią srebrzystą. Wysoce elastyczna, o dużej rezystywności, zawierająca odpowiednio zorientowane przestrzennie blaszki metalowe tworzące strukturę mikrokondensatorów, dzięki czemu jej skuteczna przenikalność dielektryczna względna wynosi ok 30.
  • Zmienia napięcie w polu elektrycznym otaczając zakończenie lub spaw wysokiego napięcia
  • Redukuje koncentrację napięć do wartości zgodnych z kolejnym kablem
  • Dostępne rozmiary:
    • 19mm x  2m x 750µm
    • 19mm x 4,5m x 750µm

Specyfikacja:

Cecha Jednostka Scotch® 2220
Dostępne rozmiary [mm x m] 19×2; 19×4,5
Kotar srebrzysto-szary
Nośnik/materiał na bazie EPR
Nominalna grubość [mm] 0,75
Wytrzymałość na rozciąganie [N/ m m]
Siła zrywająca [N/10mm] 30
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 275
Wytrzymałość dielektryczna [kV/ m m] 14
Rezystywność skrośna [Q x cm]
Temperatura pracy ciągłej [°C] +90
Dopuszczalna temperatura krótkotrwała [°C] +130

Karta charakterystyki taśmy elektroizolacyjnej samowulkanizująca EPR Scotch® 2220

Karta katalogowa taśmy Scotch® 2220

 
 

* Produkty 3M™ stale dowodzą swej imponującej, jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli, jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu i powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów specyfikacji, tak dokładnych, jak zostało to uzgodnione w odrębnej umowie. Mimo tego 3M™ nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu 3M™, co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×