+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

ADE-POLYBAND

ADE-POLYBAND®
ADE-POLYBAND®

Taśma uszczelniająca butylowa laminowana folią poliestrową ADE-POLYBAND®

OPIS:

 • ADE-POLYBAND® jest uszczelniaczem wykonanym z masy butylowej opartej na syntetycznym kauczuku jednostronnie laminowanym przezroczystą folią poliestrową.
 • Dostępny w postaci taśm lub wykroi, z klejem butylowym w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE:

 • Jako wysokiej jakości uszczelniacz przeciw przenikaniu powietrza i wilgoci w budownictwie redukujący zjawisko kondensacji i zwiększający szczelność budynku.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany według zaleceń w MCRMA Technical Paper No.14 – wskazówki do projektowania dachów i ścian z płyt metalowych zgodnie z Approved Document L2:2006.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany na płatach dachowych, aby zapobiec mostkom termicznym.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany do izolacji różnych metali, aby zapobiec korozji bimetalicznej.
 • Podnoszenie szczelności połączeń izolacji, krawędzi, przepustów rur, aby zapewnić szczelność budynku w budownictwie pasywnym.
 • Zaleca się stosowanie butylu GCA do uszczelnień połączeń na zakładkę.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany do izolacji połączeń blach.
 • ADE-POLYBAND® może być stosowany do usprawnienia izolacji folii paroszczelnych (VCL).

ZALETY PRODUKTU:

 • 12 letnia gwarancja (tylko Wielka Brytania i Irlandia).
 • Może być nakładana w niskich temperaturach bez utraty właściwości.
 • Redukuje zjawisko kondensacji na metalowych elementach konstrukcji dachowych poprzez zwiększenie szczelności (Zgodnie z Building Regulations Approved dokument L2:2006).
 • Zapobiega przenikaniu powietrza przez połączenia zakładkowe (Zgodnie z Building Regulations Approved dokument L2:2006).
 • Zgodna z zaleceniami MCRMA opublikowanymi w biuletynie Nr 14 (Guidance for the Design of Metal Roofing and Cladding to Comply with Approved Document L2:2006).
 • Znakomita przyczepność do lakierowanych powierzchni stalowych i aluminiowych bez konieczności stosowania primera.
 • Unikalna wysoka początkowa siła klejenia.
 • Laminat ze specjalnej mocnej i odpornej na rozerwanie folii.
 • Dostępna w postaci taśm, gotowych do natychmiastowego użycia.
 • Żywotność taśmy przekraczająca 20 lat.
 • Bardzo niski współczynnik paroprzepuszczalności.
 • Zakres odporności temperaturowej -40 ºC do +90 ºC.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Dynamiczna siła ścinania N/cm2 10 H15
Przyczepność przy kącie odrywania 90o N/cm 9 H48
Przyczepność przy kącie odrywania 180o N/cm 10 H41
Współczynnik przenikania wilgotności g/cm2/24h/mm 0,15 ISO9932/BS ISO15106
Ciężar właściwy (kleju butylowego) g/cm3 1,6 H6

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • ADE-POLYBAND® dostarczany jest w postaci taśmy na podkładzie z przezroczystej folii silikonowanej.
 • Dostępna szerokość: 50mm.
 • Grubość: 1,0mm.
 • Długość: 35m.
 • Pakowanie: 6 rolek w kartonie.

APROBATY TECHNICZNE:

 • ADE-POLYBAND® przeszedł niezależne testy Building Research Establishment dla powłok uszczelniających metalowe elementy konstrukcji dachowych (Raport Nr 16573; 4/2/00).
  • Jego właściwość redukcji przenikania wilgoci była porównywana z wielkością transmisji przy braku uszczelnienia z zastosowaniem oraz bez stosowania membrany paroszczelnej.
  • Testy wykazały, że ADE-POLYBAND® był o około 50% skuteczniejszy od standardowych membran paroszczelnych (VCL).
 • ADE-POLYBAND® jest zgodny z poniższymi dokumentami:

 • MCRMA Technical Paper No.14 – wskazówki do projektowania dachów i ścian z płyt metalowych zgodnie z Approved Document L2:2006.
  • Raport zaleca uszczelnienie wszystkich końcówek blach, nie tylko aby zminimalizować przepływ powietrza, ale takżę zapewnić paroszczelność.
 • Approved Document L2:2006, Section 1, Elemental Design Method (Summary).

  • Mostkowanie termiczne w połączeniach i dookoła otworów
  • 1.9. Planować konstrukcję budynku tak, aby nie występowały znaczne mosty termiczne lub otwory w warstwie izolującej różne elementy konstrukcji, przy złączeniach oraz krańcach elementów.
  • 1.11 Stosować solidne projekty zilustrowane w MCRMA Technical Paper No.14 i BRE Information Paper IP 17/01.
 • Standardy przepuszczalności powietrza w budynkach:
  • 1.17 Budynki powinny być szczelne w dużym stopniu, aby uniknąć niepotrzebnego nagrzewania i schładzania nieodpowiednich miejsc oraz umożliwić efektywne wykorzystanie wentylacji.
  • 1.19a Zapewnić ciągłą barierę powietrzną dla całej warstwy izolacyjnej. Wskazówki dla projektowania dachów i ścian z płyt metalowych zawarte są w MCRMA Technical Paper No.14

TOLERANCJE:

 • Grubość: +/- 10% Szerokość: do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie kompatybilne z alubutylem: beton, aluminium, metal, szkło, drewno, PCV.
 • Przed nałożeniem taśmy należy sprawdzić zgodność podłoża w zakresie przyczepności, zgodność chemiczną w przewidywanym zakresie temperatur pracy.
 • Powierzchnia powinna być oczyszczona i wolna od pyłu i kurzu oraz nie zanieczyszczona rozpuszczalnikami.
 • Dla powierzchni porowatych i niestabilnych wskazane jest ustabilizowanie ich gruntem (np. PR3) lub primerem.
 • Rozwinąć rolkę i ułożyć na powierzchni.
 • Usuwać przekładkę poprzez jej podwinięcie i naklejać alubutyl stopniowo, unikając powstawania pęcherzyków powietrza.
 • Następnie całą powierzchnię nałożonego alubutylu docisnąć wałkiem, aby zapewnić przyleganie butylu i wodoodporność.
 • Sugerowany nacisk przy nakładaniu od 5 do 15 g/cm2.
 • Butyle są plastyczne, odkształcają się i nie powracają do pierwotnej formy.
 • Nie należy stosować ich jako połączenia na stałe albo pod obciążeniem w zastępstwie kleju lub połączenia mechanicznego.
 • Właściwości mechaniczne butylu zanikają wraz ze wzrostem temperatury.
 • Butyle są wrażliwe na rozcieńczalniki.
 • W przypadku zastosowań z polimerami sugeruje się przed aplikacją sprawdzić zgodność chemiczną kleju z podłożem.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu.
 • Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w temperaturze otoczenia maksymalnie do +30 ºC.
 • W tych warunkach produkt może być magazynowany 24 miesiące.
ADE-POLYBAND®
ADE-POLYBAND®

*Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-BUTYL PAA74

Ade-Alubutyl PAA74
Ade-Alubutyl PAA74

Ade-Alubutyl PAA74 jednostronnie klejąca taśma/mata butylowa laminowana aluminium.

OPIS:

 • Ade-Alubutyl PAA74 to wyciskana w postaci taśmy, elastyczna masa z syntetycznego kauczuku trwale laminowana jednostronnie folią poliestrową metalizowaną aluminium (25 µm Alu, 23 µm PET).
 • Strona samoprzylepna zabezpieczona przekładką z materiału antyadhezyjnego (folia PP 70 µm).
 • Ade-Alubutyl PAA74 może być układany na zimno i dostosowywać się do nieregularności podłoża.
 • Dzięki właściwościom butylu, jest to produkt doskonale klejący się do typowych powierzchni w budownictwie.
 • Butyl jest trwale plastyczny („wiecznie żywy”), samowulkanizujący i wodoodporny.

ZASTOSOWANIE:

 • Uszczelnianie krawędzi obić na dachach i przy kominach.
 • Obróbka daszków, drzwi, ram okiennych.
 • Uszczelnienie paroszczelne i wodoszczelne.
 • Naprawa rynien i kanałów ściekowych.
 • Uszczelnianie i wytłumianie konstrukcji.

ZALETY PRODUKTU:

 • Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni. 
 • Wysoki komfort w użyciu.
 • Pozostaje elastyczna przez cały okres używania.
 • Dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Zakres odporności temperaturowej -40 ºC do +90 ºC.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

  Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Grubość mm 1,0 ASTM D3652
Lepność początkowa   natychmiastowa / bezpośrednia
Czas łączenia h max. 24
Przyczepność pętli N >30 ASTM D6195
Siłą zrywająca (na stali pod kątem 180o) N/cm >11 ASTM D3330
Stały stan skupienia % 100
Ciężar właściwy g/cm3 >1.3
Odporność na rozerwanie N/mm2 90 ASTM D882
Wydłużenie przy zerwaniu % 20 ASTM D882
Temperatura pracy oC -20 … +80
Temperatura aplikacji oC +5 … +35
Palność   B2 DIN4102

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Kolory laminatu: aluminium.
 • Kolor masy butylowej: szary.
 • Szerokość 1000mm.
 • Długość 10m.

TOLERANCJE:

 • Grubość: +/- 10% Szerokość: do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm.

ZALECENIA:

 • Powierzchnie kompatybilne z alubutylem: beton, aluminium, metal, szkło, drewno, PCV.
 • Przed nałożeniem taśmy należy sprawdzić zgodność podłoża w zakresie przyczepności, zgodność chemiczną w przewidywanym zakresie temperatur pracy.
 • Powierzchnia powinna być oczyszczona i wolna od pyłu i kurzu oraz nie zanieczyszczona rozpuszczalnikami.
 • Dla powierzchni porowatych i niestabilnych wskazane jest ustabilizowanie ich gruntem (np. PR3) lub primerem.
 • Rozwinąć rolkę i ułożyć na powierzchni.
 • Usuwać przekładkę poprzez jej podwinięcie i naklejać alubutyl stopniowo, unikając powstawania pęcherzyków powietrza.
 • Następnie całą powierzchnię nałożonego alubutylu docisnąć wałkiem, aby zapewnić przyleganie butylu i wodoodporność.
 • Sugerowany nacisk przy nakładaniu od 5 do 15 g/cm2.
 • Butyle są plastyczne, odkształcają się i nie powracają do pierwotnej formy.
 • Nie należy stosować ich jako połączenia na stałe albo pod obciążeniem w zastępstwie kleju lub połączenia mechanicznego.
 • Właściwości mechaniczne butylu zanikają wraz ze wzrostem temperatury.
 • Butyle są wrażliwe na rozcieńczalniki.
 • W przypadku zastosowań z polimerami sugeruje się przed aplikacją sprawdzić zgodność chemiczną kleju z podłożem.

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu.
 • Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w temperaturze otoczenia maksymalnie do +30 ºC.
 • W tych warunkach produkt może być magazynowany 24 miesiące.
Ade-Alubutyl PAA74
Ade-Alubutyl PAA74

*Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

ADE-BUTYL tasmy butylowe laminowane

Taśmy, sznury butylowe jednostronnie lepne – laminaty

Oferujemy naszym klientom szeroki wybór mas butylowych laminowanych folią PE, folią aluminiową lub tkaniną wytłoczonych w postaci jednostronnie lepnych taśm lub wykrojów.

Nasze butyle produkowane są w Unii Europejskiej z zachowaniem najwyższej jakości potwierdzonej certyfikatem ISO 9001:2000. Produkcja odbywa się z zachowaniem wysokich standardów dotyczących składu chemicznego używanych materiałów rygorystycznie ograniczonych Dyrektywami UE.

Szeroka gama standardowych mas butylowych może być wytłoczona w postaci taśm, wstęg lub innych kształtów zgodnych ze specyfikacją klienta. W indywidualnych przypadkach możliwa jest dalsza modyfikacja składu chemicznego mieszanek lub laminatów pod kątem potrzeb klienta oraz możliwe jest dostarczenie butylu w rozmiarach i postaci wg jego specyfikacji.

 

Butyl laminowany – podstawowe cechy:

 • plastyczna mieszanka kauczukowa
 • nie twardnieje, nie kruszeje
 • bez substancji lotnych, bez ubytku masy
 • znakomite właściwości wodouszczelniające
 • znakomite właściwości paroszczelności

 

Butyl laminowany – typowe zastosowanie:

 • uszczelnianie połączeń płyt warstwowych
 • produkcja płyt warstwowych
 • uszczelnianie pokryć dachowych, ogrodów zimowych, zadaszeń
 • doszczelnianie konstrukcji dachowych, okien dachowych, zwiększanie paroszczelności połączeń
 • zapobieganie zjawisku kondensacji pary wodnej na metalowych elementach konstrukcji dachowych
 • inne wymagające stosowania nietwardniejących mas uszczelniających przeciw przenikaniu powietrza, wody i wilgoci.
Podstawowe informacje na temat wybranych laminowanych jednostronnie lepnych taśm butylowych:

Polyband Intra taśma butylowa laminowana foli PET dla budownictwa pasywnego

Taśma butylowa laminowana folią PET – Ade-Polyband

Laminat wykonany z syntetycznego butylu w kolorze białym pokrytego z jednej strony mocną przezroczystą folią PET. Idealny produkt do uszczelnień przeciw przenikaniu powietrza i wilgoci w budownictwie redukujący zjawisko kondensacji pary wodnej i zwiększający szczelność budynku. Stsowany do uszczelnień połączeń blach, membran, przepustów rur i przewodów wentylacyjnych, do zapobiegania korozji elektrolitycznej oraz do redukcji mostków termicznych na płatwiach dachowych.

Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 9
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 10
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 … +90
Kolor: Butyl – czarny, laminat srebrny (możliwość barwienia powłoki)
Ade-Polyband


0346 Intra tasmy alubutylowe

Uszczelniacz z masy butylowej laminowany folią aluminiową Ade-Alubutyl 0346

Syntetyczny laminowany folią aluminiową uszczelniacz z masy butylowej od strony kleju zabezpieczony przekładka z folii silikonowanej. Idealny produkt do uszczelniania połączeń i zapewnienia bariery paroszczelnej. Może być stosowany do szklenia (naklejany nad profil T), uszczelniania daszków i ogrodów zimowych.

Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 7
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 8
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 … +90
Kolor: Butyl – czarny, laminat srebrny (możliwość barwienia powłoki)
Ade-Alubutyl 0346


0314 Intra Alubutyl butyl biały laminowany

Uszczelniacz z białej masy butylowej laminowany folią aluminiową Ade-Alubutyl 0314

Syntetyczny laminowany odporną na rozrywanie i dziurawienie folią aluminiową barwioną (kolor: biały, srebrny, ołowiany) uszczelniacz z białej masy butylowej od strony kleju zabezpieczony przekładka z folii silikonowanej. Idealny produkt przeciw przenikaniu wody w budownictwie i konstrukcjach, do szklenia (naklejany nad profil T), uszczelniania daszków i ogrodów zimowych. Napraw rynien deszczowych i rur spustowych. Odporny na zacinanie deszczu na elewacjach. Dobrze przylega do szeregu rodzajów powierzchni.

Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 8
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 9
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 … +90
Kolor: Butyl – biały, laminat biały, srebrny, ołowiany
Ade-Alubutyl 0314


0315 Intra Alubutyl butyl szary laminowany

Uszczelniacz z szarej masy butylowej laminowany folią aluminiową Ade-Alubutyl 0315

Syntetyczny laminowany odporną na rozrywanie i dziurawienie folią aluminiową barwioną (kolor: biały, srebrny, ołowiany) uszczelniacz z szarej masy butylowej od strony kleju zabezpieczony przekładka z folii silikonowanej. Idealny produkt przeciw przenikaniu wody w budownictwie i konstrukcjach, do szklenia (naklejany nad profil T), uszczelniania daszków i ogrodów zimowych. Napraw rynien deszczowych i rur spustowych. Odporny na zacinanie deszczu na elewacjach. Dobrze przylega do szeregu rodzajów powierzchni.

Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 8
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 9
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 … +90
Kolor: Butyl – szary, laminat biały, srebrny, ołowiany
Ade-Alubutyl 0315


0316 Intra Alubutyl butyl czarny laminowany

Uszczelniacz z czarnej masy butylowej laminowany folią aluminiową Ade-Alubutyl 0316

Syntetyczny laminowany odporną na rozrywanie i dziurawienie folią aluminiową barwioną (kolor: biały, srebrny, ołowiany) uszczelniacz z czarnej masy butylowej od strony kleju zabezpieczony przekładka z folii silikonowanej. Idealny produkt przeciw przenikaniu wody w budownictwie i konstrukcjach, do szklenia (naklejany nad profil T), uszczelniania daszków i ogrodów zimowych. Napraw rynien deszczowych i rur spustowych. Odporny na zacinanie deszczu na elewacjach. Dobrze przylega do szeregu rodzajów powierzchni.

Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 8
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 9
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 … +90
Kolor: Butyl – czarny, laminat biały, srebrny, ołowiany
Ade-Alubutyl 0316


Alubutyl log walek mata w rolce 1000mm szerokosci

Taśma/mata z szarej masy butylowej laminowana folią aluminiową Ade-Alubutyl PAA74

Butyl tłoczony w postaci szerokiej taśmy/maty laminowany odporną na rozrywanie i dziurawienie folią aluminiową. Od strony masy butylowej zabezpieczony przekładką z folii silikonowanej. Idealny produkt przeciw przenikaniu wody w budownictwie i konstrukcjach, do uszczelniania obróbek blacharskich i kominowych, do uszczelniania kanałów wentylacyjnych, do uszczelnień paroszczelnych i wodoszczelnych, do wyłumiania i uszczelniania konstrukcji, do napraw rynien deszczowych i rur spustowych. Dobrze przylega do szeregu rodzajów powierzchni.

Odporność na rozerwanie [N/mm2]: 90
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: >11
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -20 … +80
Kolor: Butyl – szary, laminat aluminium/srebrny
Ade-Alubutyl PAA74


0318 Intra taśma butylowa laminowana z wknin podtynkowa

Podtynkowy uszczelniacz z masy butylowej laminowany włókniną Ade-Butyl 0318

Syntetyczny laminowany tkaniną poliestrową uszczelniacz z masy butylowej jednostronnie lepny. Od strony kleju zabezpieczony przekładką z papieru silikonowanego. Dostępny w postaci taśm lub wykroi. Zapewnia warstwę wytłumiającą akustycznie. Tworzy warstwę hydroizolacyjną połączeń konstrukcji w budownictwie, uszczelnia ścianki działowe, połączenia ścian i wylewek, do izolacji podposadzkowej, podtynkowej, odwodnień liniowych, do uszczelniania podczas montażu stolarki budowlanej, itd. Taśmę po zamontowaniu można malować, gipsować, tynkować, kleić.

Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 8
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 9
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 … +90
Kolor: Szary
Ade-Butyl 0318


Intra 2585 tasma samowulkanizujaca z mastykiem butylowym

Taśma butylowa laminowana rozciągliwym kauczukiem EPR Ade-Butyl 2585

Wysokiej jakości taśma z kauczuku etylopropylenowego EPR pokryta z jednej strony grubą warstwą mastyku butylowego. Wyjątkowo elastyczna i rozciągliwa. Odporna na wodę, promieniowanie UV i ozon. Wyjątkowo znakomita izolacja elektryczna. Odpowiednia do izolacji i napraw kabli niskiego napięcia z gumową (i inną) powłoką izolacyjną , do zabezpieczania przed wilgocią pojemników, puszek, skrzynek. Odporna mechanicznie na drobne uszkodzenia, które wypełnia mastyk butylowy.

Całkowita grubość [mm]: 1.65
Siła zrywająca [MPa]: 1.5
Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]: 18
Zakres odporności temperaturowej [oC]: od -40 do +90
Ade-Butyl 2585


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×