+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

ADE-BUTYL 0385

Ade-Butyl 0385
Ade-Butyl 0385

Ade-Butyl 0385 taśma z mastyku butylowego

OPIS:

 • Ade-Butyl 0385 jest wysokiej jakości taśmą z mastyku butylowego przeznaczoną do wypełniania i izolowania połączeń kabli i przewodów elektrycznych.
 • Dostępna w kolorze czarnym.

ZASTOSOWANIE:

 • Do uszczelniania i ochrony połączeń oraz napraw kabli i przewodów.
 • Jako ogólnie stosowane uszczelnienie i izolacja w środku i na zewnątrz puszek, złączek elektroinstalacyjnych.

ZALETY PRODUKTU:

 • Znakomita przyczepność do wielu rodzajów stosowanych na kablach izolacji gumowych i z tworzyw sztucznych.
 • Taśma dostarczana w rolkach w rozmiarach łatwych do ręcznego użycia.
 • Taśma zabezpieczona przed samoistnym zwulkanizowaniem przekładką z papieru silikonowanego, którą należy usunąć przed zastosowaniem taśmy.
 • Zachowuje dobre i niezmienne właściwości fizyczne i elektryczne przez długi okres czasu.
 • Dobra odporność na promieniowanie UV.
 • Dobre właściwości elektroizolacyjne.
 • Temperatura pracy w zakresie: -40°C do +90°C.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Grubość 1.0, 3.0
Dynamiczna siła zrywająca >m2 20 H5
Dynamiczna siła ścinająca  N/cm2 16 H15
Przyczepność przy kącie odrywa90° N/cm 9 H48
Przyczepność przy kącie odrywania 180° N/cm 14 H41
Ciężar właściwy g/cm3 1.35 H6
Wytrzymałość dielektryczna kV/mm 14 BS903
Temperatura pracy oC -40 … +90

STANDARDOWE ROZMIARY:

 • Rozmiary rolek: 1mm/25mm/45m, 3mm/38mm/15m, inne po uzgodnieniu.
 • Pakowanie: luzem.

TOLERANCJE:

 • Grubość: +/- 10%.
 • Szerokość: do 25mm +/- 1mm, od 26mm do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm

ZASADY MAGAZYNOWANIA:

 • Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu.
 • Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5 ºC do +30 ºC.
 • W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.

ZALECENIA:

 • Zalecana temperatura nakładania powinna być pomiędzy +5 ºC a +40 ºC.
 • Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu.
 • Producent zaleca przeczyszczenie powierzchni środkiem typu Propan-2-ol {IPA}.
 • Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.
 • Mastyk butylowy należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej.
 • Następnie należy usunąć przekładkę zabezpieczającą i nałożyć drugi uszczelniany element/powierzchnię i ponownie dociskać.
 • Mastyk butylowy należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej i uniknięcia pozostania pęcherzy powietrza pod butylem.

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Mastyk butylowy nakładamy bezpośrednio z rolki, usuwając w miarę owijania przekładkę z papieru silkonowanego.
 • Po nałożeniu warstwę izolacji dociskamy dla dobrego wypełnienia nierówności i właściwego i szczelnego przylegania.
 • Dla wzmocnienia ochrony mechanicznej rekomendujemy dodatkowe owinięcie taśmą izolacyjną samowulkanizującą lub PCV.
Ade-Butyl 0385
Ade-Butyl 0385

*Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×